Zlúčenie životných poisťovní () Pridať do obľúbených

Zlúčenie životných poisťovní NN a Aegon

Od 1. 1. 2020  sa o životné poistenia našich klientov staráme pod značkou NN

Zlúčenie životných poisťovní NN a AEGON

Začiatkom roka 2019 spoločnosť NN Group úspešne  ukončila akvizíciu spoločností AEGON Slovensko. Po zlúčení dôchodkových správcovských spoločností sa k 1. januáru 2020 zlúčili aj spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., a AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Klientom tak ponúkame zázemie ešte väčšej a silnejšej spoločnosti. Zdieľanie know-how a technológií nám umožní prinášať ešte kvalitnejšie, rýchlejšie a modernejšie služby s orientáciou na kvalitný zákaznícky servis a využívanie inovatívnych technológií.

Zlúčenie spoločností nemá žiadny vplyv na podmienky poistení klientov 

Všetky práva a povinnosti súvisiace s poistnými zmluvami uzavretými v AEGON Životná poisťovňa, a.s., prešli 1.1.2020 na NN Životná poisťovňa, a.s. Platobné údaje zostávajú nezmenené.

Klienti môžu aj naďalej využívať on-line portály k správe svojho životného poistenia a tešiť sa môžu i na mnohé vylepšenia, ktoré im NN prinesie. Pri hlásení poistnej udalosti je potrebné postupovať podľa informácií na našej stránke.

Viac informácií k zlúčeniu vám radi poskytneme aj na Klientskej linke 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00. Kontaktovať nás tiež môžete na  alebo cez kontaktný formulár na webstránke. Radi vás privítame aj v ktorejkoľvek z našich pobočiek.

 

 

Moje ŽP