Verejný prísľub

Nižšie nájdete verejné prísľuby k jednotlivým pripoisteniam.

Verejný prísľub - Prémiové lekárske služby

Platný od 1.8.2020.

Verejný prísľub – Zníženie počtu obmedzení pre nevyplatenie poistného plnenia pre prípad úmrtia

Platí až do odvolania.

Verejný prísľub – Oslobodenie od platenia poistného_20.7.2020

Platný do odvolania.

Odvolanie verejného prísľubu - Oslobodenie od platenia poistného z 25.3.2020

null

Rozšírenie operácií z dôvodu choroby

Platí až do odvolania.

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – 2020

Platí od 1. 4. do 30. 6. 2020

Doplnkový benefit Diagnose.me k 1.1.2020

Platí od 1. 1. 2020

Neuplatňovanie obmedzení nároku na poistné plnenie v Pripoistení pracovnej neschopnosti

Platí od 31.12.2019

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – Leto 2019

Platí od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019

Rozšírenie územnej platnosti pre hospitalizáciu

Doplnkový benefit Diagnose.me

Splatnosť neuhradených poistných zmlúv

Platí od 21. 12. 2018

Úprava čakacej doby a rozšírenie poistného krytia

Platí od 1. 6. 2018

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom – Jeseň 2018 na diaľnici

Platí od 01. 09. 2018 do 31. 10. 2018

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – Leto 2018

Platí od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – JESEŇ a ZIMA 2017

Platí od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – LETO 2017

Platí od 01. 07. 2017 do 31. 08. 2017.

Bonus na pripoistení dospelých 3+1 a za detské pripoistenia

Platí od 15. 10. 2016.

Duševné poruchy a zmeny psychického stavu

Platí od 15. 10. 2016 pre pripoistenia pre prípad invalidity SID3/SID4, pripoistenie pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou SID5 a pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu SUD2.

Následky teroristického činu

Platí od 15. 10. 2016 pre všetky súčasne platné a v budúcnosti uzatvorené poistné zmluvy

Pripoistenie invalidity – SID3/SID4

Pre pripoistenie uzatvorené v období od 01.10.2015 do 31.01.2016

Pripoistenia hospitalizácie a pripoistenia poúrazovej hospitalizácie

Pripoistenie kritických chorôb dospelých – SZV1

Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – PDR6


Archív

Pripoistenie smrteľného úrazu ADR3

Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu – ADA2, ADAR, SUD1

 

Moje ŽP