Verejný prísľub

Nižšie nájdete verejné prísľuby k jednotlivým pripoisteniam.

Verejný prísľub – Rozšírenie poistného krytia v súvislosti s úpravou rizikových skupín

null

Verejný prísľub - Odstránenie čakacej doby na DP hospitalizácii

Verejný prísľub - Úprava vzájomnej väzby medzi Doplnkovými poisteniami kryjúcimi invaliditu s rentovou výplatou

účinné od 1. 1. 2022

Verejný prísľub - Úprava vzájomnej väzby medzi Doplnkovými poisteniami kryjúcimi invaliditu s jednorazovou výplatou

účinné od 1. 1. 2022

Verejný prísľub - Úprava čakacej doby na Doplnkových poisteniach kryjúcich kritické choroby a invaliditu

účinné od 22. 2. 2022

Archív

Odvolanie verejného prísľubu pre poskytnutie Prémiových lekárských benefitov účinného od 1.8.2020

účinné od 19.8.2021

Verejný prísľub - Prémiové lekárske benefity účinný od 19.8.2021

účinný od 19.8.2021

Akceptovanie vydaného rozhodnutia o priznaní invalidity

Verejný prísľub - Prémiové lekárske služby - Dodatok č.2

Platný od 1.5.2021.

Verejný prísľub - Prémiové lekárske služby - Dodatok č.1

Platný od 1.3.2021.

Verejný prísľub - Prémiové lekárske služby

Platný od 1.8.2020.

Verejný prísľub – Zníženie počtu obmedzení pre nevyplatenie poistného plnenia pre prípad úmrtia

Platí až do odvolania.

Verejný prísľub – Oslobodenie od platenia poistného_20.7.2020

Platný do odvolania.

Odvolanie verejného prísľubu - Oslobodenie od platenia poistného z 25.3.2020

Rozšírenie operácií z dôvodu choroby

Platí až do odvolania.

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – 2020

Platí od 1. 4. do 30. 6. 2020

Doplnkový benefit Diagnose.me

Doplnkový benefit Diagnose.me k 1.1.2020

Platí od 1. 1. 2020

Neuplatňovanie obmedzení nároku na poistné plnenie v Pripoistení pracovnej neschopnosti

Platí od 31.12.2019

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – Leto 2019

Platí od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019

Rozšírenie územnej platnosti pre hospitalizáciu z dňa 17.6.2019

účinný do 31.12.2020

Odvolanie verejného prísľuby – Rozšírenie územnej platnosti pre hospitalizáciu z dňa 17. 6. 2019

účinný od 1.1.2021

Verejný prísľub – Rozšírenie územnej platnosti pre hospitalizáciu o Veľkú Britániu

účinný od 1.1.2021

Verejný prísľub – Rozšírenie územnej platnosti pre hospitalizáciu a operácie o Veľkú Britániu

účinný od 1.1.2021

Splatnosť neuhradených poistných zmlúv

Platí od 21. 12. 2018

Úprava čakacej doby a rozšírenie poistného krytia

Platí od 1. 6. 2018

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom – Jeseň 2018 na diaľnici

Platí od 01. 09. 2018 do 31. 10. 2018

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – Leto 2018

Platí od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – JESEŇ a ZIMA 2017

Platí od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017.

Zvýšená poistná ochrana pri smrti úrazom na diaľnici – LETO 2017

Platí od 01. 07. 2017 do 31. 08. 2017.

Bonus na pripoistení dospelých 3+1 a za detské pripoistenia

Platí od 15. 10. 2016.

Duševné poruchy a zmeny psychického stavu

Platí od 15. 10. 2016 pre pripoistenia pre prípad invalidity SID3/SID4, pripoistenie pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou SID5 a pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu SUD2.

Následky teroristického činu

Platí od 15. 10. 2016 pre všetky súčasne platné a v budúcnosti uzatvorené poistné zmluvy

Pripoistenie invalidity – SID3/SID4

Pre pripoistenie uzatvorené v období od 01.10.2015 do 31.01.2016

Pripoistenia hospitalizácie a pripoistenia poúrazovej hospitalizácie

Pripoistenie kritických chorôb dospelých – SZV1

Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – PDR6


Archív

Pripoistenie smrteľného úrazu ADR3

Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu – ADA2, ADAR, SUD1

 

Moje ŽP