Formuláre pre nahlásenie poistnej udalosti

Oznámenie poistnej udalosti CARDIF- Strata zamestnania

* Oslobodenie od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Oznámenie poistnej udalosti následkom úrazu

* Úraz * Trvalé následky úrazu * Úmrtie následkom úrazu * Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úrazu * Invalidný dôchodok následkom úrazu * Hospitalizácia a pracovná neschopnosť následkom úrazu * Nesebestačnosť

Archív

Oznámenie poistnej udalosti úmrtia alebo choroby

* Úmrtie * Oslobodenie od platenia poistného - z dôvodu ochorenia * Kritické choroby * Nesebestačnosť

Archív

Oznámenie poistnej udalosti – potvrdenie o hospitalizácii

Oznámenie poistnej udalosti – Doklad o pracovnej neschopnosti

* Pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby * Pozor! Uporozňujeme na dôležitosť nahlásenia poistnej udalosti písomne ihneď po vzniku pracovnej neschopnosti!

Archív

Príloha k oznámeniu poistnej udalosti (ďalšia oprávnená osoba)

Oznámenie poistnej udalosti CARDIF - Pracovná neschopnosť poisteného

* Pracovná neschopnosť

 

Hlásenie poistnej udalosti z dôvodu úrazu alebo choroby

Hlásenie poistnej udalosti z dôvodu úmrtia

Moje ŽP