• V rámci zmluvy môžete pripoistiť ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí.
  • Vstupný vek poisteného už od 6 týždňov.
  • Poistné od 16 € mesačne.
  • 1 bonusové pripoistenie, ak uzatvoríte 3 úrazové pripoistenia.
  • Bonus 10 % za bezškodový priebeh pri vybraných pripoisteniach.
  • Zľava 10 % zo sadzby poistného pri uzatvorení aspoň 2 detských úrazových pripoistení.
  • Špičkové portfólio finančných fondov
  • Špičkové portfólio finančných fondov životného poistenia.
  • Možnosť výberu finančných prostriedkov už v prvom roku poistenia.

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Fondy životného poistenia

Sledujte vývoj vašich fondov životného poistenia.

Spustiť

Pozrite sa tiež na Rizikové životné poistenie NN Protect

Poistenie, ktoré si môžete vyskladať podľa vašich potrieb.

Vďaka širokej škále pripoistení a možnosti voľby fixnej alebo
pohyblivej sadzby poistného ponúka optimálnu poistnú
ochranu.

Dokumenty na stiahnutie

K životnému poisteniu NN Smart máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP