NN Smart (UZ2S) Pridať do obľúbených

Investičné životné poistenie NN SMART

Prispôsobí sa vašim potrebám

 • majte istotu v každej životnej situácii
 • ochráňte seba a svoju rodinu
 • vytvorte si finančnú rezervu

Investičné životné poistenie NN Smart (UZ2S)

Prispôsobí sa vašim potrebám

Ide o šikovný produkt, ktorý flexibilne odráža vaše potreby vo všetkých životných situáciách. Ponúka vám optimálnu poistnú ochranu a tiež možnosť vytvoriť si finančnú rezervu. Pomer rizikovej a investičnej časti poistného si určíte sami podľa svojich aktuálnych možností a potrieb. Tiež si môžete podľa potreby zvoliť investičnú stratégiu.

Komu sa môže hodiť?

 • Všetkým, ktorí chcú chrániť seba a svoj životný štýl teraz aj v budúcnosti.
 • Mladým ľuďom, ktorí majú radi pocit slobody a záleží im na tom, aby ich poistenie dlhodobo nelimitovalo a mohli ho kedykoľvek meniť.
 • Ľuďom, ktorí chcú zodpovedne zabezpečiť seba a svojich blízkych.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

 • V rámci zmluvy môžete pripoistiť ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí.
 • Vstupný vek poisteného už od 6 týždňov.
 • Poistné od 16 € mesačne.
 • 1 bonusové pripoistenie, ak uzatvoríte 3 úrazové pripoistenia.
 • Zľava vo výške 10 % alebo 20 % v závislosti od výšky poistného za zvolené riziká.
 • Špičkové portfólio finančných fondov životného poistenia.
 • Možnosť výberu finančných prostriedkov už v prvom roku poistenia.

Je to jednoduché, stačí nasledovať tieto kroky:

 • Rozložíte si pomer poistného medzi rizikovú a investičnú časť podľa svojich preferencií.
 • Rozhodnete sa, či do poistnej zmluvy zahrniete aj niekoho zo svojich blízkych.
 • Vyberiete si zo širokej ponuky pripoistení.
 • Zvolíte si najvhodnejšiu investičnú stratégiu – od konzervatívnej s garantovaným zhodnotením, až po dynamickú s investovaním do akciových fondov.
 • Nastavenia poistenia si môžete kedykoľvek zmeniť.

Investičné životného poistenie NN SMART ponúka mnoho možností. S výberom a optimálnym nastavením vám radi pomôžeme. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte našich finančných agentov.

Investičné životné poistenie NN SMART odráža potreby človeka so zodpovedným prístupom k vlastnému životu a rodine. Vďaka flexibilite a širokým možnostiam nastavenia predstavuje Investičné životné poistenie NN SMART spoľahlivú ochranu pre jednotlivca, ale zároveň je i výborným rodinným poistením.

Investičné životné poistenie NN SMART pre vás

Investičné životné poistenie NN SMART nie je obyčajným životným poistením. Je to poistenie, ktoré si sami navrhnete a prispôsobíte svojim potrebám. Pre rozšírenie poistnej ochrany sme pre vás pripravili až 18 rôznych pripoistení, ktoré si môžete v čase meniť v závislosti od aktuálnej potreby.

Široká ponuka pripoistení predstavuje ochranu aj v týchto prípadoch:

 • vyše 400 rôznych diagnóz drobných aj väčších úrazov,
 • takmer 70 diagnóz kritických chorôb,
 • hospitalizácie a pracovnej neschopnosti,
 • trvalých následkov, invalidity alebo smrti poisteného,
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade práceneschopnosti a straty zamestnania.

Investičné životné poistenie NN SMART pre rodinu

S Investičným životným poistením NN SMART nechránite len seba, ale aj svoju rodinu. V rámci 1 zmluvy môžete pripoistiť 1 ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí. Samozrejmosťou je, že túto možnosť máte počas celého trvania poistenia.

 • Vstupný vek poisteného je už od 6 týždňov.

 

Poistenie a investovanie v jednom

Okrem komplexnej poistnej ochrany vám Investičné životné poistenie NN SMART ponúka aj možnosť výhodne investovať. V NN myslíme aj na tých, ktorí s investovaním nemajú žiadne skúsenosti.

Pripravili sme preto 3 preddefinované stratégie, od konzervatívnej po dynamickú, s rôznou mierou rizika a výnosov. K dispozícii máte aj garantovaný fond.

Zmeny počas poistnej doby

V priebehu trvania platnosti Investičného životného poistenia NN SMART je možné uskutočniť osobné alebo technické zmeny, a tak prispôsobiť poistenie podľa svojich aktuálnych potrieb. Tým je stanovená maximálna flexibilita Investičného životného poistenia NN SMART.

Zmeny sa uskutočňujú prostredníctvom servisného portálu Moja NN alebo Kontaktného formulára.

 

Odškodné za dobu liečenia úrazu s progresiou a bolestným- ako a kedy oznámiť?

Poistnú udalosť je nutné písomne oznámiť na formulári poisťovateľa bez zbytočného odkladu.

Poistné plnenie v prípade odškodného za dobu liečenia úrazu s progresiou je určené ako súčin dojednanej dennej dávky a počtu dní štandardizovanej doby liečenia daného úrazu uvedeného v poistných podmienkach. Poistné plnenie v prípade bolestného sa poskytuje ako jednorazové plnenie vo výške poistnej sumy uvedenej pre daný úraz a dohodnutý násobok poistnej sumy.

Ako platiť poistné?

Poistné je možné platiť pravidelne v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach. Pri inej ako mesačnej frekvencii platenia poistného sa poskytuje zľava z poistného. V priebehu poistenia je možné kedykoľvek zaplatiť mimoriadne poistné.

Bankovné spojenie pre platby poistného na životné poistenie nájdete tu.

Aké stratégie investovania poskytuje Investičné životné poistenie NN SMART?

Investičné životné poistenie NN SMART ponúka širokú paletu finančných fondov životného poistenia. Je len na vás, do ktorého fondu alebo investičnej stratégie sa rozhodnete investovať. NN pripravila tri preddefinované stratégie, ktoré sú vhodné aj pre klientov bez skúseností s investovaním na kapitálovom trhu.

Konzervatívna stratégia

 • 100 % Renta fond Euromix

Vyvážená stratégia

 • 100 % Zmiešaný fond II.

Dynamická stratégia

Kedy by som mal uzatvoriť životné poistenie?

Na uzatvorenie životného poistenia nie je nikdy priskoro. Aj keď ste ešte mladý a bez záväzkov, aktívny život so sebou nesie určité riziká, proti ktorým sa môžete poistiť. V priebehu života môžete poistné krytie rozšíriť aj na vášho partnera a vašu rodinu.

Veľmi vhodný čas na uzatvorenie poistenia je v prípade veľkých životných zmien - keď vstúpite do manželstva, narodí sa vám dieťa alebo sa rozhodnete vziať si úver.

Poistné krytie a výšku poistného si môžete meniť v závislosti od vašej aktuálnej životnej situácie a meniacich sa potrieb.

V NN nezabúdame ani na seniorov, pre ktorých je finančná istota v neočakávaných situáciách mimoriadne dôležitá.

V akých prípadoch ma ochráni životné poistenie?

 • V prípade, že zomrie živiteľ rodiny, neostane jeho rodina bez finančných prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov.
 • V prípade, že sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady na zakúpenie kompenzačných pomôcok a úpravu bývania na bezbariérové.
 • V prípade, že klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie na kúpeľnú liečbu po operácii.
 • V prípade, že bude klient hospitalizovaný, poskytne mu poistenie finančné prostriedky na úhradu nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu nemocničných poplatkov a pod.

Takýchto prípadov je mnoho a záleží len na vás, aké poistenie a pripoistenia si zvolíte.

Čo je vlastne nesebestačnosť a ako sa posúdi?

NN definovala 6 činností, ktoré je sebestačný človek schopný samostatne vykonať. Nesebestačným sa človek stáva, ak nedokáže vykonávať aspoň 4 z nasledujúcich činností:

 1. prijímať potravu a dodržiavať pitný režim,
 2. kúpať sa alebo sprchovať,
 3. vykonávať fyziologické potreby vrátane hygieny,
 4. obliekať sa, vyzliekať, obúvať sa alebo vyzúvať,
 5. pohybovať sa (napr. chôdza), byť mobilný (napr. zmeny polohy tela, státie).
 6. byť mobilný (napr. zmeny polohy tela, státie).

Aká je optimálna poistná suma a od čoho závisí výška poistného?

Je mnoho spôsobov, ako určiť poistnú sumu. Odporučená optimálna poistná suma predstavuje aspoň 3-násobok vášho ročného príjmu. Ak napríklad mesačne zarobíte 650 €, vaša poistná suma by mala byť 23 400 €.

Výška mesačného poistného potom závisí od vášho veku, výšky poistnej sumy, poistnej doby, zdravotného stavu a pri úrazovom pripoistení aj od druhu zamestnania či športovej činnosti.

Jednoduchý kalkulátor poistnej sumy nájdete tu.

 

Aké druhy životného poistenia existujú?

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je základným druhom poistenia. V základe kryje riziko smrti, ale je možné ho rozšíriť širokou škálou pripoistení. Je vhodné na zabezpečenie najbližších, ale taktiež sa využíva ako zábezpeka pri čerpaní spotrebného úveru či hypotéky.

Tento druh poistenia výhradne kryje riziko a nie je možné prostredníctvom neho zhodnocovať finančné prostriedky.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu a zhodnotenie finančných prostriedkov.

Počas celej doby trvania poistenia je klient poistený pred rizikom a súčasne zhromažďuje a zhodnocuje finančné prostriedky. Výnosy poisťovňa garantuje počas celej doby trvania poistenia.

Po skončení poistnej doby bude klientovi vyplatená dohodnutá poistná suma zvýšená o prípadné podiely na zisku poisťovne.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je kombináciou poistnej ochrany a zhodnocovania finančných prostriedkov. Zhodnocovanie finančných prostriedkov prebieha formou investovania poistného do finančných fondov životného poistenia.

Takýto produkt je vhodný pre menej konzervatívnych klientov, pretože s investovaním je spojené určité investičné riziko. Hodnota prostriedkov vo fonde sa mení v závislosti od pohybov finančných trhov.

Výhodou tohto poistenia je možnosť čerpať nasporené finančné prostriedky už počas poistnej doby.

Čo je to životné poistenie?

Základným princípom životného poistenia je ochrana pred rizikom. Ani ten najlepší produkt vám nezaručí, že sa vám nič nestane. Avšak v prípade nepredvídaných udalostí dobré poistenie pomôže danú situáciu ľahšie zvládnuť.

Životné poistenie si môžete predstaviť ako finančnú záchrannú sieť pre vás a vašu rodinu.

V akých prípadoch ma ochráni životné poistenie?

 • V prípade, že zomrie živiteľ rodiny, neostane jeho rodina bez finančných prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov.
 • V prípade, že sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady na zakúpenie kompenzačných pomôcok a úpravu bývania na bezbariérové.
 • V prípade, že klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie na kúpeľnú liečbu po operácii.
 • V prípade, že bude klient hospitalizovaný, poskytne mu poistenie finančné prostriedky na úhradu nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu nemocničných poplatkov a pod.

Takýchto prípadov je mnoho a záleží len na vás, aké poistenie a pripoistenia si zvolíte.

Kedy dôjde k premlčaniu poistnej udalosti?

Podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. premlčacia doba začína rok po poistnej udalosti a je trojročná.

Doba liečenia úrazu a bolestné – ako a dokedy oznámiť?

Klient je povinný písomne oznámiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu.

Poistné plnenie z pripoistenia doby liečenia úrazu je určené vyplatením počtu dní štandardizovanej doby liečby a možného zvýšenia o progresiu, ktorá je závislá od závažnosti úrazu až na trojnásobok poistnej sumy. (Napríklad: Liečenie zlomeniny jednej kosti predlaktia je stanovené na 70 dní, bez ohľadu na skutočnú dĺžku liečby, poisťovňa ihneď po nahlásení poistnej udalosti vyplatí klientovi poistné plnenie za 70 dní.)

 

V prípade ľahších úrazov ako podvrtnutia, pomliaždeniny vyplatí poisťovňa fixnú poistnú sumu.

Hospitalizácia - ako a dokedy oznámiť?

Poistná udalosť musí byť nahlásená písomne bez zbytočného odkladu po ukončení hospitalizácie. Vyplnený formulár spolu s prepúšťacou správou zašlite spoločnosti bez zbytočného odkladu. Ak bráni oznámeniu zdravotný stav, musí byť nahlásená najneskôr do 15 dní potom, čo táto prekážka odpadla.
 
Výplata poistného plnenia sa odvíja od typu pripoistenia, prvý a posledný deň hospitalizácie sa sčíta:

 • ak hospitalizácia trvá minimálne 24 hodín, počet dní je určený počtom polnocí teda musí hospitalizácia trvať viac ako 1 polnoc
 • ak hospitalizácia presiahne 6 dní v prípade pripoistenia  NN Smart Senior, počet dní je určený počtom polnocí teda musí hospitalizácia trvať viac ako 6 polnocí

 

Pracovná neschopnosť – ako a kedy oznámiť?

Poistnú udalosť je nutné písomne oznámiť na formulári poisťovateľa bez zbytočného odkladu po jej vzniku.  V prípade neskorého oznámenia je poistné plnenie skrátené, alebo vyplácané bez špeciálneho bonusu za skoré nahlásenie (závisí na typu pripoistenia). V prípade oznámenia poistnej udalosti až po ukončení pracovnej neschopnosti už nárok na poistné plnenie nevzniká.

Vždy je nutné doložiť i kópiu lekárskej správy, ktorá popisuje priebeh a spôsob liečenia choroby či úrazu.

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Fondy životného poistenia

Sledujte vývoj vašich fondov životného poistenia.

Spustiť

Pozrite sa tiež na Rizikové životné poistenie NN Protect

Poistenie, ktoré si môžete vyskladať podľa vašich potrieb.

Vďaka širokej škále pripoistení a možnosti voľby fixnej alebo
pohyblivej sadzby poistného ponúka optimálnu poistnú
ochranu.

Moje ŽP