• Poistné už od 9 € mesačne vrátane pripoistení
 • Poistenie až do veku  80 rokov
 • Poistite aj svoje deti (úrazové poistenie pre maximálne 10 detí)
 • Vyberte si až 18 pripoistení
 • 6 pripoistení špeciálne určených  pre seniorov
 • 10 % bonus za bezškodový priebeh pri vybraných pripoisteniach
 • Poistite sa pre prípad nesebestačnosti
 • Získajte asistenčné služby za 1 €
 • Existujúci klienti, ktorým končí poistná zmluva a  rozhodnú sa pokračovať v poistení NN SMART SENIOR, majú možnosť získať bonus vo  forme asistenčných služieb
 • Zhodnocujte finančné prostriedky vo fonde s  garantovaným výnosom
 • Nechajte si hradiť poistné z garantovaného fondu
 • Vyberajte finančné prostriedky kedykoľvek v priebehu poistenia

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Smart

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále pripoistení

Dokumenty na stiahnutie

K životnému poisteniu NN Smart Senior máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP