• Poistné už od 9 € mesačne vrátane pripoistení
  • Poistenie až do veku  80 rokov
  • Poistite aj svoje deti (úrazové poistenie pre maximálne 10 detí)
  • Vyberte si až 18 pripoistení
  • 6 pripoistení špeciálne určených  pre seniorov
  • Poistite sa pre prípad nesebestačnosti
  • Získajte asistenčné služby za 1 €
  • Existujúci klienti, ktorým končí poistná zmluva a  rozhodnú sa pokračovať v poistení NN SMART SENIOR, majú možnosť získať bonus vo  forme asistenčných služieb
  • Zhodnocujte finančné prostriedky vo fonde s  garantovaným výnosom
  • Nechajte si hradiť poistné z garantovaného fondu
  • Vyberajte finančné prostriedky kedykoľvek v priebehu poistenia

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Smart

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále pripoistení

Dokumenty na stiahnutie

K životnému poisteniu NN Smart Senior máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP