Životné poistenie NN SMART SENIOR je rizikové životné poistenie s možnosťou vloženia prostriedkov do garantovaného fondu. Je určené pre ľudí vo veku 55 až 75 rokov. Minimálna poistná doba je 5 rokov. Je vhodné tak pre nových, ako aj existujúcich klientov, ktorým končí poistná zmluva.

Poistenie na mieru

Vďaka širokej škále pripoistení si môžete poistenie prispôsobiť podľa vašich potrieb. Poistiť sa môžete pre prípad úrazov, choroby, invalidity, hospitalizácie, práceneschopnosti a úmrtia. Navyše môžete poistnú ochranu rozšíriť aj na svoje deti a pripoistiť ich proti úrazom a kritickým chorobám.

Pripoistenie nesebestačnosti

Okrem tradičných pripoistení vám ponúkame unikátne pripoistenie pre prípad nesebestačnosti. Ak sa stanete nesebestačným, môžete získať príspevok zo strany štátu, v závislosti od výšky vášho dôchodku či iného príjmu. Trvá však niekoľko mesiacov, kým vám štát začne peniaze vyplácať.

NN vám chce pomôcť pri prekonávaní nepriaznivej životnej situácie čo najskôr, a preto výšku vášho príjmu neberieme do úvahy. Po ukončení poistného vyšetrenia vám budeme dva roky vyplácať dohodnutú poistnú sumu.

Asistenčné služby

Ďalším špeciálnym pripoistením je poskytnutie asistenčnej služby vo forme telefonickej zdravotnej asistencie. Naši existujúci klienti, ktorým skončila poistná zmluva a rozhodli sa pokračovať so  životným poistením NN SMART SENIOR, majú možnosť získať bonusové pripoistenie asistenčných služieb. Noví klienti môžu získať Životné poistenie NN SMART SENIOR už za 1 € mesačne.

Zdravotná asistencia zahŕňa okrem infolinky i služby ako sú: odvoz k lekárovi, dopravu z  nemocnice, dovoz liekov a pod. Ak sa vám stane úraz, domáca asistencia vám pomôže zabezpečiť nákup, upratať domácnosť, pomôže vám pri stravovaní a osobnej hygiene a tiež so starostlivosťou o deti a seniorov v prípade vašej neprítomnosti.

Garantované výnosy

Životné poistenie NN SMART SENIOR vám umožňuje zhodnocovať finančné prostriedky v garantovanom fonde. NN za výnosy ručí, ale úroková miera sa počas doby poistenia môže zmeniť. Nemusíte sa teda obávať rizikových investícií. Výhodou je, že peniaze môžete z fondu vyberať kedykoľvek.
Ak sa rozhodnete vložiť finančné prostriedky do garantovaného fondu, môžete hradiť poistné  inkasom priamo z  fondu. Záleží iba na vás a o platenie poistného sa tak už ďalej nemusíte starať.

Zmeny počas poistnej doby

Životné poistenie NN SMART SENIOR vás neobmedzuje. Sami si vyberiete, aké riziká si poistíte. Navyše môžete svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť a prispôsobiť poistenie vašim aktuálnym potrebám.

Zmeny v Životnom poistení NN SMART SENIOR sa uskutočňujú prostredníctvom formulára "Žiadosť o zmenu alebo doplnenie zmien" alebo prostredníctvom tzv. "eZmeny".

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Smart

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále pripoistení

Dokumenty na stiahnutie

K životnému poisteniu NN Smart Senior máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP