Smart Senior (RZ3S) Pridať do obľúbených

Rizikové životné poistenie NN SMART SENIOR

Poistenie na mieru pre klientov od 55 rokov

 • neviažte sa na zbytočne dlhý čas
 • asistenčné služby za 1 €
 • garantovaný výnos zhodnocovaných prostriedkov

NN na vás nezabúda

Vo vyššom veku váš život nemusí stratiť iskru. Je načase začať sa venovať sebe a svojim obľúbeným činnostiam. Možno je konečne čas na splnenie dávnych snov. Netreba však pritom zabúdať na ochranu zdravia a rodiny, a to aj v prípade nečakaných udalostí.

Hoci sa mnohé poisťovne vyhýbajú poisteniu starších ľudí, v NN na vás nezabúdame. Práve naopak, uvedomujeme si, že práve pre vás je poistná ochrana veľmi dôležitá.

Rizikové životné poistenie NN SMART SENIOR je precízne vyvážené pre vaše potreby. Môžete si preto vybrať z celého radu pripoistení pripravených špeciálne pre starších klientov.

Životné poistenie NN SMART SENIOR prináša komplexnú ochranu a navyše umožní efektívne zúročiť vaše finančné prostriedky.

Životné poistenie NN SMART SENIOR nie je len pre dôchodcov

Životné poistenie NN SMART SENIOR je poistenie vytvorené špeciálne pre ľudí, ktorí dosiahli vek 55 rokov, ale sú stále aktívni, navyše rozvážni a zodpovední. Vedia si užívať život, ale zároveň sú opatrní a myslia na všetko.

Poistenie je ďalej vhodné pre deti, ktoré chcú zabezpečiť svojich rodičov a mať istotu, že o nich bude dobre postarané.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

 • Poistné už od 9 € mesačne vrátane pripoistení
 • Poistenie až do veku  80 rokov
 • Poistite aj svoje deti (úrazové poistenie pre maximálne 10 detí)
 • Vyberte si až 18 pripoistení
 • 6 pripoistení špeciálne určených  pre seniorov
 • Poistite sa pre prípad nesebestačnosti
 • Získajte asistenčné služby za 1 €
 • Existujúci klienti, ktorým končí poistná zmluva a  rozhodnú sa pokračovať v poistení NN SMART SENIOR, majú možnosť získať bonus vo  forme asistenčných služieb
 • Zhodnocujte finančné prostriedky vo fonde s  garantovaným výnosom
 • Nechajte si hradiť poistné z garantovaného fondu
 • Vyberajte finančné prostriedky kedykoľvek v priebehu poistenia

Je to jednoduché, stačí nasledovať tieto kroky:

 • Rozhodnete sa, či bude vaše poistenie len čisto rizikové alebo si chcete aj zhodnocovať prostriedky.
 • Vyberiete si z radu pripoistení podľa toho, pred akými rizikami sa chcete chrániť.
 • Ak chcete zhodnocovať prostriedky, zvolíte si, akú sumu chcete vložiť do garantovaného fondu.
 • V priebehu života si môžete poistenie prispôsobovať podľa aktuálnych potrieb.

S výberom a optimálnym nastavením Životného poistenia NN SMART SENIOR vám radi pomôžeme. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte našich finančných agentov. (odkaz na agentov)

Životné poistenie NN SMART SENIOR je rizikové životné poistenie s možnosťou vloženia prostriedkov do garantovaného fondu. Je určené pre ľudí vo veku 55 až 75 rokov. Minimálna poistná doba je 5 rokov. Je vhodné tak pre nových, ako aj existujúcich klientov, ktorým končí poistná zmluva.

Poistenie na mieru

Vďaka širokej škále pripoistení si môžete poistenie prispôsobiť podľa vašich potrieb. Poistiť sa môžete pre prípad úrazov, choroby, invalidity, hospitalizácie, práceneschopnosti a úmrtia. Navyše môžete poistnú ochranu rozšíriť aj na svoje deti a pripoistiť ich proti úrazom a kritickým chorobám.

Pripoistenie nesebestačnosti

Okrem tradičných pripoistení vám ponúkame unikátne pripoistenie pre prípad nesebestačnosti. Ak sa stanete nesebestačným, môžete získať príspevok zo strany štátu, v závislosti od výšky vášho dôchodku či iného príjmu. Trvá však niekoľko mesiacov, kým vám štát začne peniaze vyplácať.

NN vám chce pomôcť pri prekonávaní nepriaznivej životnej situácie čo najskôr, a preto výšku vášho príjmu neberieme do úvahy. Po ukončení poistného vyšetrenia vám budeme dva roky vyplácať dohodnutú poistnú sumu.

Asistenčné služby

Ďalším špeciálnym pripoistením je poskytnutie asistenčnej služby vo forme telefonickej zdravotnej asistencie. Naši existujúci klienti, ktorým skončila poistná zmluva a rozhodli sa pokračovať so  životným poistením NN SMART SENIOR, majú možnosť získať bonusové pripoistenie asistenčných služieb. Noví klienti môžu získať Životné poistenie NN SMART SENIOR už za 1 € mesačne.

Zdravotná asistencia zahŕňa okrem infolinky i služby ako sú: odvoz k lekárovi, dopravu z  nemocnice, dovoz liekov a pod. Ak sa vám stane úraz, domáca asistencia vám pomôže zabezpečiť nákup, upratať domácnosť, pomôže vám pri stravovaní a osobnej hygiene a tiež so starostlivosťou o deti a seniorov v prípade vašej neprítomnosti.

Garantované výnosy

Životné poistenie NN SMART SENIOR vám umožňuje zhodnocovať finančné prostriedky v garantovanom fonde. NN za výnosy ručí, ale úroková miera sa počas doby poistenia môže zmeniť. Nemusíte sa teda obávať rizikových investícií. Výhodou je, že peniaze môžete z fondu vyberať kedykoľvek.
Ak sa rozhodnete vložiť finančné prostriedky do garantovaného fondu, môžete hradiť poistné  inkasom priamo z  fondu. Záleží iba na vás a o platenie poistného sa tak už ďalej nemusíte starať.

Zmeny počas poistnej doby

Životné poistenie NN SMART SENIOR vás neobmedzuje. Sami si vyberiete, aké riziká si poistíte. Navyše môžete svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť a prispôsobiť poistenie vašim aktuálnym potrebám.

Zmeny v Životnom poistení NN SMART SENIOR sa uskutočňujú prostredníctvom formulára "Žiadosť o zmenu alebo doplnenie zmien" alebo prostredníctvom tzv. "eZmeny".

Ako platiť poistné?

Poistné je možné platiť pravidelne v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach. Pri inej ako mesačnej frekvencii platenia poistného sa poskytuje zľava z poistného. V priebehu poistenia je možné kedykoľvek zaplatiť mimoriadne poistné.

Bankovné spojenie pre platby poistného na životné poistenie nájdete tu.

Pre koho je vhodné kapitálové životné poistenie?

Pre klientov, ktorí vyžadujú okrem poistnej ochrany pred rizikami aj garantované zhodnotenie svojich finančných prostriedkov s cieľom vytvorenia finančnej rezervy.

Aké stratégie investovania poskytuje Investičné životné poistenie NN SMART?

Investičné životné poistenie NN SMART ponúka širokú paletu finančných fondov životného poistenia. Je len na vás, do ktorého fondu alebo investičnej stratégie sa rozhodnete investovať. NN pripravila tri preddefinované stratégie, ktoré sú vhodné aj pre klientov bez skúseností s investovaním na kapitálovom trhu.

Konzervatívna stratégia

Vyvážená stratégia

Dynamická stratégia

Na výber máte aj z NN stratégii životného cyklu, v ktorých na základe alokačného pomeru určeného poisťovateľom sa v priebehu trvania poistnej doby automaticky a bezplatne mení pomer investovania v závislosti na veku poisteného a zamerania sa na minimalizáciu rizík pri vyššom veku poisteného.

Vybrať si môžete z týchto NN stratégii životného cyklu:

Kedy by som mal uzatvoriť životné poistenie?

Na uzatvorenie životného poistenia nie je nikdy priskoro. Aj keď ste ešte mladý a bez záväzkov, aktívny život so sebou nesie určité riziká, proti ktorým sa môžete poistiť. V priebehu života môžete poistné krytie rozšíriť aj na vášho partnera a vašu rodinu.

Veľmi vhodný čas na uzatvorenie poistenia je v prípade veľkých životných zmien - keď vstúpite do manželstva, narodí sa vám dieťa alebo sa rozhodnete vziať si úver.

Poistné krytie a výšku poistného si môžete meniť v závislosti od vašej aktuálnej životnej situácie a meniacich sa potrieb.

V NN nezabúdame ani na seniorov, pre ktorých je finančná istota v neočakávaných situáciách mimoriadne dôležitá.

V akých prípadoch ma ochráni životné poistenie?

 • V prípade, že zomrie živiteľ rodiny, neostane jeho rodina bez finančných prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov.
 • V prípade, že sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady na zakúpenie kompenzačných pomôcok a úpravu bývania na bezbariérové.
 • V prípade, že klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie na kúpeľnú liečbu po operácii.
 • V prípade, že bude klient hospitalizovaný, poskytne mu poistenie finančné prostriedky na úhradu nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu nemocničných poplatkov a pod.

Takýchto prípadov je mnoho a záleží len na vás, aké poistenie a pripoistenia si zvolíte.

Čo je vlastne nesebestačnosť a ako sa posúdi?

NN definovala 6 činností, ktoré je sebestačný človek schopný samostatne vykonať. Nesebestačným sa človek stáva, ak nedokáže vykonávať aspoň 4 z nasledujúcich činností:

 1. prijímať potravu a dodržiavať pitný režim,
 2. kúpať sa alebo sprchovať,
 3. vykonávať fyziologické potreby vrátane hygieny,
 4. obliekať sa, vyzliekať, obúvať sa alebo vyzúvať,
 5. pohybovať sa (napr. chôdza), byť mobilný (napr. zmeny polohy tela, státie).
 6. byť mobilný (napr. zmeny polohy tela, státie).

Aká je optimálna poistná suma a od čoho závisí výška poistného?

Je mnoho spôsobov, ako určiť poistnú sumu. Odporučená optimálna poistná suma predstavuje aspoň 3-násobok vášho ročného príjmu. Ak napríklad mesačne zarobíte 650 €, vaša poistná suma by mala byť 23 400 €.

Výška mesačného poistného potom závisí od vášho veku, výšky poistnej sumy, poistnej doby, zdravotného stavu a pri úrazovom pripoistení aj od druhu zamestnania či športovej činnosti.

Jednoduchý kalkulátor poistnej sumy nájdete tu.

 

Aké druhy životného poistenia existujú?

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je základným druhom poistenia. V základe kryje riziko smrti, ale je možné ho rozšíriť širokou škálou pripoistení. Je vhodné na zabezpečenie najbližších, ale taktiež sa využíva ako zábezpeka pri čerpaní spotrebného úveru či hypotéky.

Tento druh poistenia výhradne kryje riziko a nie je možné prostredníctvom neho zhodnocovať finančné prostriedky.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu a zhodnotenie finančných prostriedkov.

Počas celej doby trvania poistenia je klient poistený pred rizikom a súčasne zhromažďuje a zhodnocuje finančné prostriedky. Výnosy poisťovňa garantuje počas celej doby trvania poistenia.

Po skončení poistnej doby bude klientovi vyplatená dohodnutá poistná suma zvýšená o prípadné podiely na zisku poisťovne.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je kombináciou poistnej ochrany a zhodnocovania finančných prostriedkov. Zhodnocovanie finančných prostriedkov prebieha formou investovania poistného do finančných fondov životného poistenia.

Takýto produkt je vhodný pre menej konzervatívnych klientov, pretože s investovaním je spojené určité investičné riziko. Hodnota prostriedkov vo fonde sa mení v závislosti od pohybov finančných trhov.

Výhodou tohto poistenia je možnosť čerpať nasporené finančné prostriedky už počas poistnej doby.

Čo je to životné poistenie?

Základným princípom životného poistenia je ochrana pred rizikom. Ani ten najlepší produkt vám nezaručí, že sa vám nič nestane. Avšak v prípade nepredvídaných udalostí dobré poistenie pomôže danú situáciu ľahšie zvládnuť.

Životné poistenie si môžete predstaviť ako finančnú záchrannú sieť pre vás a vašu rodinu.

V akých prípadoch ma ochráni životné poistenie?

 • V prípade, že zomrie živiteľ rodiny, neostane jeho rodina bez finančných prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov.
 • V prípade, že sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady na zakúpenie kompenzačných pomôcok a úpravu bývania na bezbariérové.
 • V prípade, že klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie na kúpeľnú liečbu po operácii.
 • V prípade, že bude klient hospitalizovaný, poskytne mu poistenie finančné prostriedky na úhradu nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu nemocničných poplatkov a pod.

Takýchto prípadov je mnoho a záleží len na vás, aké poistenie a pripoistenia si zvolíte.

Kedy dôjde k premlčaniu poistnej udalosti?

Podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. premlčacia doba začína rok po poistnej udalosti a je trojročná.

Doba nevyhnutného liečenia – ako a dokedy oznámiť?

Klient je povinný písomne oznámiť poistnú udalosť do 1 mesiaca po ukončení liečby, inak je spoločnosť oprávnená skrátiť poistné plnenie až o polovicu.

Poistné plnenie z pripoistenia doby nevyhnutného liečenia úrazu je obmedzené maximálnym počtom dní pre každú diagnózu uvedenú v poistných podmienkach. (Napríklad: Liečenie zlomeniny jednej kosti predlaktia trvalo celkom 50 dní, spoločnosť však poukáže maximálne poistné plnenie za 42 dní, ako stanovujú poistné podmienky).

Hospitalizácia - ako a dokedy oznámiť?

Poistná udalosť musí byť nahlásená písomne bez zbytočného odkladu po ukončení hospitalizácie. Vyplnený formulár spolu s prepúšťacou správou zašlite spoločnosti bez zbytočného odkladu. Ak bráni oznámeniu zdravotný stav, musí byť nahlásená najneskôr do 15 dní potom, čo táto prekážka odpadla.
 
Výplata poistného plnenia sa odvíja od typu pripoistenia, prvý a posledný deň hospitalizácie sa sčíta:

 • ak hospitalizácia trvá minimálne 24 hodín, počet dní je určený počtom polnocí teda musí hospitalizácia trvať viac ako 1 polnoc
 • ak hospitalizácia presiahne 6 dní v prípade pripoistenia  NN Smart Senior, počet dní je určený počtom polnocí teda musí hospitalizácia trvať viac ako 6 polnocí

 

Pracovná neschopnosť – ako a kedy oznámiť?

Poistnú udalosť je nutné oznámiť hneď, najneskôr však do dňa, dohodnutého ako začiatok poistného plnenia. Začiatok poistného plnenia je uvedený v poistnej zmluve.
 
(napr. Pracovná neschopnosť od 29 dňa  - najneskôr 29 deň musí byť poistná udalosť oznámená spoločnosti. Pokiaľ bude pracovná neschopnosť oznámená až 35 deň, poistné plnenie sa tiež bude poukazovať až od 35 dňa, nie od 29 dňa.)

V prípade neskorého oznámenia je teda poistné plnenie skrátené a v prípade oznámenia poistnej udalosti až po ukončení pracovnej neschopnosti už nárok na poistné plnenie nevzniká.

Vždy je nutné doložiť kópiu lekárskej správy, ktorá popisuje priebeh a spôsob liečenia choroby či úrazu.

"Mária to pozná„

Alebo videosprievodca životným poistením

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Smart

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále pripoistení

Dokumenty na stiahnutie

K životnému poisteniu NN Smart Senior máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP