Základným princípom životného poistenia
je ochrana pred rizikom.

Životné poistenie nezabezpečí, aby sa vám nič nestalo, ale keď už sa vám niečo nepríjemné a neočakávané stane, tak vám (alebo vašim najbližším) pomôže danú situáciu riešiť. 

Prečo si uzatvoriť životné poistenie?

Život má pre nás prichystané mnohé prekvapenia, a preto nie je dobré spoliehať sa len na šťastie. Každý deň sme vystavení iným nástrahám. So životným poistením, ktoré s vami dokáže držať krok po celý čas trvania, im dokážete čeliť bez toho, aby ste sa niekedy museli strachovať o seba či svoju rodinu.

  • Chystáte sa kupovať prvé bývanie alebo rekonštruujete?
  • Chcete zabezpečiť rodinu, lebo ste živiteľ rodiny?
  • Premýšľate ako si zachovať životnú úroveň aj v nepriaznivých situáciách?
  • Uvažujete ako chcete žiť na dôchodku? 
  • Máme pre vás riešenie! Poistenia pre rôzne situácie a životné zmeny.

Produkty životného poistenia

NN Partner

Váš partner, ktorý vám pomôže  v ťažkých časoch

Viac

NN Plan

Plán na ochranu vášho zdravia a tvorbu finančnej rezervy

Viac

Doplnkové poistenie

Unikátne krytie rizík s najčastejším výskytom na Slovensku

Viac

Životné poistenie funguje ako finančná istota, v prípade ak:

  • je klient živiteľ rodiny a zomrie, rodina bude mať prostriedky na úhradu štandardných životných nákladov,
  • sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady napr. na zakúpenie si kompenzačných pomôcok, na úpravu bývania na bezbariérové,
  • klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie napr. na kúpeľnú liečbu po operácii,
  • je klient hospitalizovaný, poskytne mu plnenie z poistenia prostriedky na úhradu napr. nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu prípadných nemocničných poplatkov a pod.

 

 

Moje ŽP