Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je ochrana pred rizikom.

Životné poistenie nezabezpečí, aby sa vám nič nestalo, ale keď už sa vám niečo nepríjemné a neočakávané stane, tak vám (alebo vašim najbližším) pomôže danú situáciu riešiť.

Životné poistenie funguje ako finančná istota, v prípade ak:

 • zomrie živiteľ rodiny, neostane rodina bez prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov,
 • sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady napr. na zakúpenie si kompenzačných pomôcok, na úpravu bývania na bezbariérové,
 • klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie napr. na kúpeľnú liečbu po operácii,
 • je klient hospitalizovaný, poskytne mu plnenie z poistenia prostriedky na úhradu napr. nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu prípadných nemocničných poplatkov a pod.

Produkty životného poistenia:

NN Protect NN Protect (RZ5S) addToWishlist

 • Rizikové životné poistenie
 • Jedna zmluva pre celú rodinu
 • Možno meniť podľa aktuálnych potrieb
nn.news.product.vice

NN Smart NN Smart (UZ3S) addToWishlist

 • Investičné životné poistenie
 • Pre jednotlivcov aj rodiny
 • Od 20 € mesačne vrátane pripoistení
nn.news.product.vice

Pripoistenia Pripoistenia () addToWishlist

 • Pripoistenia k vašej životnej poistke
 • Krytie rizík podľa aktuálnej potreby
nn.news.product.vice

Moje ŽP