Pre vašu bezpečnú cestu životom

Aká je optimálna poistná suma a od čoho závisí výška poistného?

  • doporučená optimálna poistná suma predstavuje 3-násobok ročného príjmu poisteného
  • stanovenie výšky poistného závisí od veku a pohlavia poisteného, výšky poistnej sumy, poistnej doby, zdravotného stavu poisteného a pri úrazovom pripoistení aj od druhu zamestnania či od športovej činnosti

Výhody ideálnej poistnej sumy

  • maximálne kryje riziká ohrozujúce zdravie a životy ľudí
  • uľahčí vám optimálne riešiť zložité životné situácie
  • v prípade dožitia finančne zabezpečí vás a vašich najbližších
  • vysoko zhodnotí vaše vložené prostriedky

Moje ŽP