Pripoistenie trvalých následkov úrazu, alebo choroby (STN3)

Pripoistenie trvalých následkov úrazu alebo choroby Vás pomôže finančne zabezpečiť v prípade trvalých následkov, spôsobených úrazom, alebo choroby aj v staršom veku. Každý je dennodenne vystavený rôznym rizikám úrazu či už doma, v práci alebo pri športe a každý môže mať následne veľké finančné problémy, pokiaľ mu úraz alebo choroba spôsobí trvalé obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti. Práve pre to je tu pripoistenie trvalých následkov úrazu alebo choroby s presným plnením pri uvedenej diagnóze.

Poistná udalosť

Úraz alebo chorba s trvalými následkami.

Poistné plnenie

Poistné plnenie vo výške presne stanovenej sumy pri poistnej udalosti trvalých následkov úrazu alebo choroby.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP