Pripoistenie asistenčných služieb (SAS0/SAS3)

Pripoistenie asistenčných služieb vám pomôže formou zdravotnej alebo domácej asistencie v prípade, ak nebudete schopný sa o seba postarať v staršom veku následkom úrazu alebo choroby. Toto pripoistenie vám zabezpečí zdravotnú asistenciu, ako napríklad: telefonické informácie z oblasti prevencie, všeobecné zdravotné informácie, konzultácie postupu liečby, dopravu na vyšetrenie a z vyšetrenia, dovoz liekov, dopravu z nemocnice po hospitalizácii. Zároveň vám zabezpečí domácu asistenciu, ako napríklad: dovoz jedla,  upratovanie domácnosti, ošetrovanie a staranie sa o deti a seniorov, zabezpečenie nákupu či pobytu zvieraťa vo zvieracom útulku.

Poistná udalosť

Úraz alebo choroba, ktoré majú za následok poskytnúť asistenčnú službu.

Poistné plnenie

Poistné plnenie „zdravotná alebo domáca asistencia“ podľa vyššie uvedeného opisu do ročného limitu 400 Eur.

Uvedené pripoistenia je možné uzatvoriť k nasledovným produktom

Moje ŽP