Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých (SZR1/SZR3)

Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých poskytuje účinnú poistnú ochranu v prípade, že Vás v priebehu života postihne toto závažné onkologické ochorenie. Práve pre tieto prípady je vhodné pripoistenie pre prípad rakoviny, ktoré zaistí v ťažkej chvíli Vašej rodine peňažné prostriedky potrebné na zaistenie kvalitnejšieho života.

Poistná udalosť

Stanovenie diagnózy rakoviny podľa osobitných poistných podmienok, terminálne fázy rakoviny s bonusom 50 % poistnej sumy. Poistnou udalosťou je aj diagnostikovanie tzv. rakoviny in situ.

Poistné plnenie

Dohodnutá poistná suma platná ku dňu poistnej udalosti.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP