Doplnkové poistenie hospitalizácie (HOS_01)

Doplnkové poistenie hospitalizácie poskytuje finančné prostriedky v prípade, ak vás zaskočí choroba alebo úraz dieťaťa, ktoré si vyžadujú krátkodobú či dlhodobú hospitalizáciu. Za každý deň hospitalizácie dieťaťa vám poskytneme denné odškodné, vďaka ktorému je možné si zabezpečiť napríklad nadštandardnú starostlivosť alebo pomoc v domácnosti v čase hospitalizácie poisteného dieťaťa. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na hospitalizáciu v rámci celej Európskej únie a EHSP.

Poistná udalosť

Hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu choroby alebo úrazu dieťaťa, a ktorá trvá nepretržite minimálne 24 hodín.

Poistné plnenie

Denná dávka za každý kalendárny deň hospitalizácie dieťaťa. Poistné plnenie je poskytnuté v prípade, ak hospital-izácia trvá nepretržite minimálne 24 hodín. Maximálne je vyplatené poistné plnenie za 365 dní. V prípade hospitalizácie, ktorá trvá nepretržite minimálne 10 dní, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky. V prípade hospital-izácie z dôvodu tehotenstva (okrem pôrodu alebo umelého prerušenia tehotenstva), vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky. V prípade hospitalizácie z dôvodu pôrodu, ktorá trvá nepretržite minimálne 4 dni, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky.

 

Moje ŽP