Pripoistenie hospitalizácie (SHO3)

Pripoistenie hospitalizácie poskytuje finančné prostriedky za každý deň hospitalizácie, vďaka ktorým je možné si zabezpečiť napríklad nadštandardnú starostlivosť alebo pomoc v domácnosti v čase hospitalizácie poisteného aj v staršom veku.

Poistná udalosť

Hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu choroby alebo úrazu.

Poistné plnenie

Dohodnutá denná dávka za každý deň hospitalizácie. Poistné plnenie je poskytnuté v prípade, ak hospitalizácia je dlhšia ako 6 dni. Maximálne je vyplatené poistné plnenie za 365 dní.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP