Pripoistenie hospitalizácie (HAR3/SHO1)

Pripoistenie hospitalizácie poskytuje finančné prostriedky za každý deň hospitalizácie, vďaka ktorým je možné si zabezpečiť napríklad nadštandardnú starostlivosť alebo pomoc v domácnosti v čase hospitalizácie poisteného.

Poistná udalosť

Hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu choroby alebo úrazu a ktorá trvá nepretržite minimálne 24 hodín.

Poistné plnenie

Dohodnutá denná dávka za každý deň hospitalizácie. Poistné plnenie je poskytnuté v prípade, ak hospitalizácia trvá minimálne 24 hodín nepretržite. Maximálne je vyplatené poistné plnenie za 365 dní.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP