Pravidlá výplaty finančných prostriedkov a overovanie identifikácie klienta

NN Životná poisťovňa, a.s.,  je  povinnou osobou  v zmysle zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "AML  zákon"),  a teda má povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klientov pred výplatou finančných prostriedkov v hodnote 1 000 € alebo viac.

Ide konkrétne o výplatu finančných prostriedkov najmä v súvislosti:

 • s poistným plnením
 • s mimoriadnym výberom finančných prostriedkov ( alebo čiastočným odkupom)
 • s odkupnou hodnotou pri výpovedi poistnej zmluvy

Čo je dôležité pre klienta, ktorý nepoužije na žiadosť o výplatu naše príslušné tlačivo? Zavolajte, radi Vám s pravidlami poradíme.

 

Kedy požadujeme identifikáciu a overenie identifikácie?

 

Výpoveď poistnej zmluvy - identifikácia poistníka

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná

Spôsob výplaty
Do 999,99 € Nie je potrebná  
1 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 € Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne
na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * 
Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 €  Finančný agent (overenie identifikácie) 1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
* Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky.  
** Uvedený spôsob overenia identifikácie je možné využiť pri papierových poistných zmluvách, elektronických poistných zmluvách a poistných zmluvách uzatvorených zaplatením poistného so základnou alebo zvýšenou starostlivosťou.  

 

Čiastočný odkup - identifikácia poistníka

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná                                                

Spôsob výplaty
Do 999,99 € Nie je potrebná    
Od 1 000 € do 9 999,99 €   

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad alebo

(overenie pravosti podpisu)   

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne 

na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava *   

1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, rovnakému príjemcovi
Od 1 000 € do 9 999,99 €    Kópia obidvoch strán občianskeho preukazu priložená k Žiadosti o výber/čiastočný odkup ** 1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
Od 1 000 € do 9 999,99 €                          

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne
na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * 


Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)                                                 

1. Na iný účet, ako je účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz inej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, inému príjemcovi
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty
* Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky.  
** Uvedený spôsob overenia identifikácie je možné využiť pri papierových poistných zmluvách, elektronických poistných zmluvách a poistných zmluvách uzatvorených zaplatením poistného so základnou alebo zvýšenou starostlivosťou.  

 

Výplata poistného plnenia - identifikácia poistenej osoby

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná

Spôsob výplaty
Do 3 499,99 € Nie je potrebná  
Od 3 500 € do 9 999,99 €

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne
na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * 

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 3 500 € do 9 999,99 € Kópia obidvoch strán občianskeho preukazu priložená k žiadosti ** 1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe

10 000 € a viac

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty
* Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky.  
** Uvedený spôsob overenia identifikácie je možné využiť pri papierových poistných zmluvách, elektronických poistných zmluvách a poistných zmluvách uzatvorených zaplatením poistného so základnou alebo zvýšenou starostlivosťou.

 

Výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poistenej osoby - identifikácia oprávnenej osoby

Výplata poistného plnenia v prípade dožitia - identifikácia poistenej osoby

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná

Spôsob výplaty
Do 999,99 € Nie je potrebná  
Od 1 000 € do 9 999,99 €

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne 

na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 € Kópia obidvoch strán občianskeho preukazu priložená k žiadosti ** 1. Na  účet, z ktorého bolo hradené poistné (platí pre výplatu poistného plnenia v prípade dožitia)

2. poštový poukaz poistenej osobe/oprávnenej osobe (platí pre výplatu poistného plnenia v prípade dožitia a pre výplatu poistného plnenia v prípade úmrtia poistenej osoby)

10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty
Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky. 
** Uvedený spôsob overenia identifikácie je možné využiť pri papierových poistných zmluvách, elektronických poistných zmluvách a poistných zmluvách uzatvorených zaplatením poistného so základnou alebo zvýšenou starostlivosťou.

 

Výplata finančných prostriedkov, vrátenie preplatku z bežného poistného - identifikácia poistníka

Vrátenie preplatku z bežného
poistného   

Identifikácia, overenie identifikácie vykoná            

Spôsob výplaty
Od 999,99 €       Nie je potrebná Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 €;      

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu) alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne 
na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava *        

1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, rovnakému príjemcovi                                        

Od 1 000 € do 9 999,99 €                                                                 

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu) alebo  

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne    na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * 

1. Na iný účet, ako je účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz, inej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, inému príjemcovi
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty
Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky.

 

Výplata finančných prostriedkov – znovu zaslanie platby z bežného/mimoriadneho poistného

Znovu zaslanie platby z bežného
aj mimoriadneho poistného   

Identifikácia, overenie identifikácie
vykoná

Spôsob výplaty

Do 999,99 € Nie je potrebná Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 € 

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu) alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne
na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * 

1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, rovnakému príjemcovi 

Znovuzaslanie platby z bežného poistného

 • spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného - overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o vrátenie preplatku z bežného poistného
 • spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného - overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať

Znovuzaslanie platby z bežného poistného/mimoriadneho poistného 

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/ mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o čiastočný odkup/výber z mimoriadneho poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať
Od 1 000 € do 9 999,99 €                                     

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu), alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne 
na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * 

1. Na iný účet ako účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz inej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN inému príjemcovi

Znovuzaslanie platby z bežného poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o vrátenie preplatku z bežného poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať

Znovuzaslanie platby z bežného poistného/mimoriadneho poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/ mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o čiastočný odkup/výber z mimoriadneho poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/mimmoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z bežného poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o vrátenie preplatku z bežného poistného
 • ak spôsob výplaty  nie je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať

Znovuzaslanie platby z bežného poistného/mimoriadneho poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/ mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o čiastočný odkup/výber z mimoriadneho poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať 
Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky. 

 

Preúčtovanie na inú poistnú zmluvu v Nn - identifikácia poistníka

Preúčtovanie

Identifikácia, overenia identifikácie vykoná

Spôsob preúčtovania

Do 999,99 €

rovnaký poistník alebo rozdielni poistníci

Nie je potrebná   Akýkoľvek spôsob

Od 1 000 € do 9 999,99 €   

rovnaký poistník

Nie je potrebná

Akýkoľvek spôsob

Od 1 000 € do 9 999,99 €               

rozdielni poistníci          

Finančný agent 
(overenie identifikácie), alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu), alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne

na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava *                                            

Akýkoľvek spôsob
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob preúčtovania
Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky. 

 

Znovuzaslanie platby (poistného plnenia) z poistnej udalosti - identifikácia poistneje osoby

Poistná udalosť       

Identifikácia, overenie identifikácie vykoná         

Spôsob výplaty
do 3 499,99 €      

Nie je potrebná.

Pri zmluvách dojednaných zaplatením poistného zaplatením a so zjednodušenou starostlivosťou je nutné overiť identifikáciu od 1 000 € do 9 999,99 € 

Finančný agent (overenie identifikácie), alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad (overenie pravosti podpisu), alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava * 

Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 3 500 € do 9 999,99 €     

Finančný agent
(overenie identifikácie), alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu) alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava *        

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistného plnenia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistného plneia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať                                        
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistného plnenia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistného plnenia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať
Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky. 

 

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti - identifikácia oprávnenej osoby/zákonného zástaupcu/splnomocnenca

Poistná udalosť                 

Identifikácia, overenie identifikácie vykoná            

Spôsob výplaty
Do 999,99 €       Nie je potrebná Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 €;      

Finančný agent 
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu) alebo

Zamestnanec Centra služieb zákazníkom NN osobne na adrese Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava *      

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať                                        
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať     

Pri výplate finančných prostriedkov do 999,99 € (vrátane) nie je povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klienta, ale môžeme požiadať o identifikáciu a overenie identifikácie klienta.
    
Ak máte uzatvorenú poistnú zmluvu Proaktiv Online a prajete si nahlásiť poistnú udalosť, postupujte podľa pravidiel, ktoré nájdete tu  
* Ak chcete využiť na overenie možnosť osobnej identifikácie prostredníctvom zamestnanca Centra služieb zákazníkom NN, je potrebné si vopred danú možnosť overiť prostredníctvom Klientskej linky.  

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte tu.    

Moje ŽP