Pravidlá výplaty finančných prostriedkov a overovanie identifikácie klienta

NN Životná poisťovňa, a.s.,  je  povinnou osobou  v zmysle zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "AML  zákon"),  a teda má povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klientov pred výplatou finančných prostriedkov v hodnote 1 000 € alebo viac.

Ide konkrétne o výplatu finančných prostriedkov najmä v súvislosti:

 • s poistným plnením
 • s mimoriadnym výberom finančných prostriedkov ( alebo čiastočným odkupom)
 • s odkupnou hodnotou pri výpovedi poistnej zmluvy

Čo je dôležité pre klienta, ktorý nepoužije na žiadosť o výplatu naše príslušné tlačivo? Zavolajte, radi Vám s pravidlami poradíme.

 

Kedy požadujeme identifikáciu a overenie identifikácie?

 

Výpoveď poistnej zmluvy - identifikácia poistníka

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná

Spôsob výplaty
Do 999,99 € Nie je potrebná  
1 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty

Čiastočný odkup - identifikácia poistníka

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná                                                

Spôsob výplaty
Do 999,99 € Nie je potrebná    
Od 1 000 € do 9 999,99 €   

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad

(overenie pravosti podpisu)   

1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, rovnakému príjemcovi
Od 1 000 € do 9 999,99 €                          

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)                                                 

1. Na iný účet, ako je účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz inej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, inému príjemcovi
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty


Výplata poistného plnenia - identifikácia poistenej osoby

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná

Spôsob výplaty
Do 3 499,99 € Nie je potrebná  
Od 3 500 € do 9 999,99 €

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty

10 000 € a viac

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty


Výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poistenej osoby - identifikácia oprávnenej osoby

Výplata poistného plnenia v prípade dožitia - identifikácia poistenej osoby

Vyplatená suma

Overenia identifikácie vykoná

Spôsob výplaty
Do 999,99 € Nie je potrebná  
Od 1 000 € do 9 999,99 €

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty

 

Výplata finančných prostriedkov, vrátenie preplatku z bežného poistného - identifikácia poistníka

Vrátenie preplatku z bežného
poistného   

Identifikácia, overenie identifikácie vykoná            

Spôsob výplaty
Od 999,99 €       Nie je potrebná Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 €;      

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)   

1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, rovnakému príjemcovi                                

Od 1 000 € do 9 999,99 €                                                                 

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

1. Na iný účet, ako je účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz, inej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, inému príjemcovi
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty


Výplata finančných prostriedkov – znovu zaslanie platby z bežného/mimoriadneho poistného

Znovu zaslanie platby z bežného
aj mimoriadneho poistného   

Identifikácia, overenie identifikácie
vykoná

Spôsob výplaty

Do 999,99 € Nie je potrebná Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 € 

Finančný agent
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

1. Na účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz rovnakej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN, rovnakému príjemcovi 

Znovuzaslanie platby z bežného poistného

 • spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného - overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o vrátenie preplatku z bežného poistného
 • spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného - overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať

Znovuzaslanie platby z bežného poistného/mimoriadneho poistného 

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/ mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o čiastočný odkup/výber z mimoriadneho poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať
Od 1 000 € do 9 999,99 €                                     

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

1. Na iný účet ako účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz inej osobe
3. prevod na akúkoľvek poistnú zmluvu v NN inému príjemcovi

Znovuzaslanie platby z bežného poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o vrátenie preplatku z bežného poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať

Znovuzaslanie platby z bežného poistného/mimoriadneho poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/ mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o čiastočný odkup/výber z mimoriadneho poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/mimmoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z bežného poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o vrátenie preplatku z bežného poistného
 • ak spôsob výplaty  nie je totožný so spôsobom výplaty vrátenia preplatku z bežného poistného, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať

Znovuzaslanie platby z bežného poistného/mimoriadneho poistného

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/ mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri žiadosti o čiastočný odkup/výber z mimoriadneho poistného
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty čiastočného odkupu/výberu z bežného/mimoriadneho poistného, výplaty odkupnej hodnoty, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať 

Preúčtovanie na inú poistnú zmluvu v Nn - identifikácia poistníka

Preúčtovanie

Identifikácia, overenia identifikácie vykoná

Spôsob preúčtovania

Do 999,99 €

rovnaký poistník alebo rozdielni poistníci

Nie je potrebná   Akýkoľvek spôsob

Od 1 000 € do 9 999,99 €   

rovnaký poistník

Nie je potrebná

Akýkoľvek spôsob

Od 1 000 € do 9 999,99 €               

rozdielni poistníci          

Finančný agent 
(overenie identifikácie), alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)                                           

Akýkoľvek spôsob
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob preúčtovania


Znovuzaslanie platby (poistného plnenia) z poistnej udalosti - identifikácia poistneje osoby

Poistná udalosť       

Identifikácia, overenie identifikácie vykoná         

Spôsob výplaty
do 3 499,99 €      

Nie je potrebná.

Pri zmluvách dojednaných zaplatením poistného zaplatením a so zjednodušenou starostlivosťou je nutné overiť identifikáciu od 1 000 € do 9 999,99 € 

Finančný agent (overenie identifikácie), alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad (overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 3 500 € do 9 999,99 €     

Finančný agent
(overenie identifikácie), alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)      

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistného plnenia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistného plneia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať                                        
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistného plnenia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistného plnenia z poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať


Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti - identifikácia oprávnenej osoby/zákonného zástaupcu/splnomocnenca

Poistná udalosť                 

Identifikácia, overenie identifikácie vykoná            

Spôsob výplaty
Do 999,99 €       Nie je potrebná Akýkoľvek spôsob výplaty
Od 1 000 € do 9 999,99 €;      

Finančný agent 
(overenie identifikácie) alebo

Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)    

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať                                        
10 000 € a viac Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)

Akýkoľvek spôsob výplaty

Znovuzaslanie platby z poistnej udalosti

 • ak spôsob výplaty je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta na danej žiadosti nie je potrebné, keďže už bolo vykonané pri poistnej udalosti
 • ak spôsob výplaty nie je totožný so spôsobom výplaty poistnej udalosti, tak overenie identifikácie klienta je potrebné vykonať     

Pri výplate finančných prostriedkov do 999,99 € (vrátane) nie je povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klienta, ale môžeme požiadať o identifikáciu a overenie identifikácie klienta.
    
Ak máte uzatvorenú poistnú zmluvu Proaktiv Online a prajete si nahlásiť poistnú udalosť, postupujte podľa pravidiel, ktoré nájdete tu  

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte tu.    

Moje ŽP