Pravidlá pre výplatu

Pravidlá pre výplatu finančných prostriedkov

NN Životná poisťovňa, a.s.  je  povinnou osobou  v zmysle zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "AML  zákon"),  a teda má povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klientov pred výplatou finančných prostriedkov v hodnote 1 001 EUR alebo  viac.

Ide konkrétne o výplatu finančných prostriedkov najmä v súvislosti:

 • s poistným plnením
 • s mimoriadnym výberom finančných prostriedkov ( alebo čiastočným odkupom)
 • s odkupnou hodnotou pri výpovedi poistnej zmluvy

Čo je dôležité pre klienta, ktorý nepoužije pre výplatu naše príslušné tlačivo?
Zavolajte, radi Vám s pravidlami poradíme.

Kedy požadujeme identifikáciu a  overenie identifikácie?

Kto ste Kam požadujete peniaze vyplatiť?

Spôsob overenia identifikácie
pri sume od 1 001 do 10 000 EUR

Spôsob overenia identifikácie
pri sume 10 000 EUR alebo viac
Ste Poistník
alebo
Poistený  
 • Na rovnaký účet, ako účet z ktorého
  bolo hradené poistné
 • Na adresu
osobne náš finančný agent
alebo
overený podpis
overený podpis

 

 • Na iný účet ako účet, z ktorého bolo
  hradené poistné
overený podpis
 • Na vašu poistnú zmluvu životného
  poistenia vedenú v NN Životná poisťovňa, a.s.
 • Na vaše doplnkové dôchodkové sporenie
  vedené v Tatry – Sympatia, d.d.s, a.s.
 Nie je potrebné
 
Ostatné
 •  Bez obmedzenia
osobne náš finančný agent
alebo
overený podpis
overený podpisPri výplate finančných prostriedkov do 1000 EUR (vrátane) nie je povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klienta, ale môžeme požiadať o identifikáciu a overenie identifikácie klienta.
    
V prípade ak máte uzatvorenú poistnú zmluvu Proaktiv  Online a prajete si nahlásiť poistnú udalosť, postupujte podľa pravidiel, ktoré nájdete tu.   
    
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte tu.    

Moje ŽP