Bankové spojenie

Bankové spojenie pre platby poistného za životné poistenie

Pri uhrádzaní poistného používajte, prosím, vždy číslo účtu a ostatné identifikačné údaje uvedené v poistnej zmluve.

 

NN Protect, rizikové životné poistenie
NN Smart, investičné životné poistenie

Platby poistného platené poistníkom:

Číslo účtu ING Bank: 9000007633/7300
IBAN:  SK51 7300 0000 0090 0000 7633
SWIFT (BIC) kód: INGBSKBX

Variabilný symbol:

  • pre bežne platené poistné  88 + číslo poistnej zmluvy
  • pre mimoriadne poistné do rovnakej alokácie ako bežne platené poistné 50 + číslo poistnej zmluvy
  • pre mimoriadne poistné s konkrétnou inou alokáciou  (nutné doložiť aj tlačivo do ktorých finančných fondov má byť mimoriadne poistné zainvestované)  51 + číslo poistnej zmluvy

Platby poistného platené zamestnávateľom:

Číslo účtu ING Bank: 9000025604/7300
IBAN:  SK28 7300 0000 0090 0002 5604
SWIFT (BIC) kód: INGBSKBX

Variabilný symbol:

  • pre hromadné platby zamestnávateľa 91 + číslo skupiny + 000
  • pre jednotlivé individuálne poistné zmluvy 88 + číslo poistnej zmluvy

Platby zo zahraničia:

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

 

 

NN Partner, rizikové životné poistenie
NN Plan, investičné životné poistenie
Produkty portfólia AEGON

Platby poistného platené poistníkom:

Číslo účtu Tatrabanka: 2626726777/1100
IBAN:  SK90 1100 0000 0026 2672 6777
SWIFT (BIC) kód: TATRSKBX

Variabilný symbol:

  • číslo poistnej zmluvy v tvare 1xxxxxxxxx alebo môžete použiť Identifikačné číslo v prípade prvého poistného v tvare 9xxxxxxxxx

Konštantný symbol: 3558

Špecifický symbol: 

Platby zo zahraničia:

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2672 6777
Názov a sídlo príjemcu: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C,  811 02 Bratislava
Názov a sídlo banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O.Box 42, 850 05 Bratislava 55

Meno príkazcu: meno a priezvisko osoby, ktorá platí poistné

Variabilný a špecifický symbol: musia byť vždy uvedené

 

Moje ŽP