Bankové spojenie

Bankové spojenie pre platby poistného na životné poistenie

Platby poistného platené poistníkom:

Číslo účtu ING Bank 9000007633/7300
IBAN - SK51 7300 0000 0090 0000 7633 
SWIFT (BIC) kód INGBSKBX

Variabilný symbol:

  • pre bežne platené poistné 88 + číslo poistnej zmluvy
  • pre mimoriadne poistné 50 + číslo poistnej zmluvy
  • pre mimoriadne poistné do inej alokácie fondov 51+ číslo poistnej zmluvy (pozor potrebné doložiť aj tlačivo do akých fondov má byť zainvestované)

V prípade platby zo zahraničia, prosím, uvádzajte variabilný symbol do správy pre príjemcu.

Platby poistného platené zamestnávateľom:

Číslo účtu ING Bank 9000025604/7300 
IBAN - SK28 7300 0000 0090 0002 5604 
SWIFT (BIC) kód INGBSKBX

Variabilný symbol:

  • pro hromadné platby zamestnávateľa 91 + číslo skupiny + 000
  • pro jednotlivé zmluvy 88 + číslo zmluvy

Moje ŽP