NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Zmluva má 8-miestne číslo xxxxxxxx

Poistnú udalosť môžete nahlásiť online cez Moja NN alebo cez aplikáciu Online hlásenie poistných udalostí. K dispozícii sú aj editovateľné formuláre, ktoré je po vyplnení potrebné vytlačiť, podpísať a poslať spolu s potrebnými prílohami a potvrdenou identifikáciou: Príslušný editovateľný formulár, vybraný podľa typu poistnej udalosti, je možné vyplniť priamo v počítači. Vyplnený formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať spolu s potrebnými prílohami a  potvrdenou identifikáciou doručiť:

  • poštou na adresu NN Životná poisťovňa, Likvidácia poistných udalostí, Jesenského 4/C, Bratislava, 811 02 alebo
  • e-mailom do schránky  (skeny vo formáte pdf) alebo
  • prostredníctvom finančného agenta.

Nezabudnite priložiť doklady, ktoré sú potrebné na likvidáciu poistnej udalosti. Sú uvedené v jednotlivých formulároch.

Na prípadné otázky vám ochotne odpovie váš finančný agent prípadne Klientske centrum NN.

Formuláre na stiahnutie

Formuláre sú vo formáte PDF a sú editovateľné. Ak nemáte vo svojom počítači nainštalovaný prehliadač pre tento formát súboru, nainštalujte si pred vyplňovaním formulára program Adobe Acrobat Reader.

Oznámenie poistnej udalosti úmrtia alebo choroby

* Úmrtie * Oslobodenie od platenia poistného - z dôvodu ochorenia * Kritické choroby * Nesebestačnosť

Oznámenie poistnej udalosti následkom úrazu

* Úraz * Trvalé následky úrazu * Úmrtie následkom úrazu * Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úrazu * Invalidný dôchodok následkom úrazu * Hospitalizácia a pracovná neschopnosť následkom úrazu * Nesebestačnosť

Oznámenie poistnej udalosti – Doklad o pracovnej neschopnosti

* Pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby * Pozor! Uporozňujeme na dôležitosť nahlásenia poistnej udalosti písomne ihneď po vzniku pracovnej neschopnosti!

Oznámenie poistnej udalosti – potvrdenie o hospitalizácii

* Hospitalizácia z dôvodu choroby

Príloha k oznámeniu poistnej udalosti (ďalšia oprávnená osoba)

Oznámenie poistnej udalosti CARDIF- Strata zamestnania

* Oslobodenie od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Oznámenie poistnej udalosti CARDIF - Pracovná neschopnosť poisteného

* Pracovná neschopnosť
Oznámenie poistnej udalosti Cardif z pripoistenia “Oslobodenia od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania”, prosím, zasielajte priamo na adresu spolupoisťovateľa: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.
„Lekárska správa“ a formulár „Oznámenie poistnej udalosti“ musia byť potvrdené pečiatkou a podpisom lekára.

Online hlásenie

Cez servisný portál Moja NN.

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti - klient

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti - s asistenciou finančného agenta

 

Dožitie sa konca poistnej doby

Pri nahlásení dožitia sa konca poistenia je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 

Moje ŽP