NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzavreté pôvodne v Aegone

Ak má zmluva 10 -miestne číslo 1xxxxxxxxx alebo 9xxxxxxxxpoistnú udalosť môžete nahlásiť:

1. V prípade choroby alebo úrazu

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti (pre klienta):

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti (s asistenciou finančného agenta):

Prostredníctvom formulára:

Formulár je potrebné vyplniť, vytlačiť a podpísať. Nezabudnite priložiť doklady, ktoré sú potrebné na likvidáciu poistnej udalosti. Sú uvedené v jednotlivých formulároch, vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, spoľahnite sa, že vás budeme kontaktovať v prípade, ak budeme čokoľvek potrebovať k správnemu posúdeniu poistného plnenia. Formulár treba spolu s potrebnými prílohami a potvrdenou identifikáciou poslať:

  • poštou na adresu NN Životná poisťovňa, Likvidácia poistných udalostí, Jesenského 4/C, Bratislava, 811 02 alebo
  • e-mailom do schránky  (skeny vo formáte pdf) alebo
  • prostredníctvom finančného agenta.

    

   Pravidlá pre výplatu poistného plnenia (Na prípadné otázky vám ochotne odpovie váš finančný agent prípadne Klientske centrum NN.)

 

2. V prípade úmrtia poisteného

V prípade, ak nastalo úmrtie poistenej osoby, oprávnená osoba (určená v zmluve, alebo na základe dedičského konania) nám zasiela vyplnené a podpísané tlačivo:

 

3. V prípade dožitia sa konca poistnej doby

Moje ŽP