NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzavreté pôvodne v Aegone

Zmluva má 10 -miestne číslo 1xxxxxxxxx alebo 9xxxxxxxx

Poistnú udalosť môžete nahlásiť:

 

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti (pre klienta):

 

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti (s asistenciou finančného agenta):

 

Prostredníctvom formulára:

Formulár je potrebné vyplniť, vytlačiť a podpísať. Nezabudnite priložiť doklady, ktoré sú potrebné na likvidáciu poistnej udalosti. Sú uvedené v jednotlivých formulároch. Formulár treba spolu s potrebnými prílohami a potvrdenou identifikáciou poslať:

    • poštou na adresu NN Životná poisťovňa, Likvidácia poistných udalostí, Jesenského 4/C, Bratislava, 811 02 alebo
    • e-mailom do schránky  (skeny vo formáte pdf) alebo
    • prostredníctvom finančného agenta.

Moje ŽP