Nahlásenie poistnej udalosti

Na tejto stránke máte k dispozícii formuláre pre nahlásenie poistnej udalosti.

Príslušný editovateľný formulár, vybraný podľa typu poistnej udalosti, je možné vyplniť priamo v počítači. Vyplnený formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a poslať spolu s potrebnými prílohami a  potvrdenou identifikáciou :

  • na adresu poštou (NN Životná poisťovňa, Likvidácia poistných udalostí, Jesenského 4/C, Bratislava, 811 02)
  • Online cez Servisný portál Moja NN.
  • pomocou e- mailu - naskenovaný vo formáte PDF do schránky
  • prostredníctvom finančného agenta

Vašu identifikáciu vyžadovanú v súlade zo zákonom, na druhej strane formuláru, môže potvrdiť Váš finančný agent alebo notár.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia nájdete tu.

Doklady, ktoré sú potrebné k likvidácii poistnej udalosti, sú uvedené v časti Oznámenie poistnej udalosti.

„Lekárska správa“ a formulár „Oznámenie poistnej udalosti“ musia byť potvrdené pečiatkou a podpisom lekára.

Aby sme Vás mohli informovať o priebehu spracovania a vybavení Vašej poistnej udalosti nezabudnite, prosím, uviesť Váš telefonický a e-mailový kontakt.

Likvidáciu poistnej udalosti z pripoistenia “Oslobodenia od platenia poisntého v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania”, prosím zasielajte priamo na adresu spolupoisťovateľa: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.

Na prípadné otázky Vám ochotne odpovie Váš finančný agent prípadne Klientské centrum NN.

Formuláre k stiahnutiu

Formuláre sú vo formáte PDF a sú editovateľné. V prípade, že nemáte vo svojom počítači nainštalovaný prehliadač, pre tento formát súboru, nainštalujte si pred vyplňovaním formulára program Adobe Acrobat Reader.

Oznámenie poistnej udalosti úmrtia alebo choroby

* Úmrtie * Oslobodenie od platenia poistného - z dôvodu ochorenia * Kritické choroby * Nesebestačnosť

Oznámenie poistnej udalosti následkom úrazu

* Úraz * Trvalé následky úrazu * Úmrtie následkom úrazu * Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úrazu * Invalidný dôchodok následkom úrazu * Hospitalizácia a pracovná neschopnosť následkom úrazu * Nesebestačnosť

Oznámenie poistnej udalosti – Doklad o pracovnej neschopnosti

* Pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby

Oznámenie poistnej udalosti – potvrdenie o hospitalizácii

* Hospitalizácia z dôvodu choroby

Príloha k oznámeniu poistnej udalosti (ďalšia oprávnená osoba)

Oznámenie poistnej udalosti “Cardif”

* Oslobodenie od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania
Najčastejšie otázky k likvidácii poistnej udalosti

 

Moje ŽP