Nahlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť nahláste online alebo prostredníctvom formuláru, a to podľa typu produktu a poistnej udalosti.

 

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Zmluva má 8-miestne číslo xxxxxxxx 

NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni

Zmluva má 10 -miestne číslo 1xxxxxxxxx alebo 9xxxxxxxxx

 

Moje ŽP