Nahlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť nahláste online alebo prostredníctvom formuláru, a to podľa typu produktu a poistnej udalosti.
NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Zmluva má 8-miestne číslo xxxxxxxx 

 

Moje ŽP