Pripoistenia

Medzi najčastejšie životné situácie, ktoré majú dlhodobé dopady na príjem, patria trvalé následky úrazu, invalidita a kritické ochorenia, vrátane rakoviny. Aby ste boli plne chránení pred nepredvídateľnými životnými situáciami, zvážte nasledovné pripoistenia:  

  • Trvalé  následky úrazu s progresiou
  • Pripoistenie invalidity
  • Pripoistenie kritických chorôb
  • Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Smart

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále připoistení

Dokumenty na stiahnutie

K rizikovému životnému poisteniu NN Protect máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP