NN Životná poisťovňa vašu poistnú udalosť rieši rýchlo, bez hľadania zbytočných prekážok a v dohodnutom rozsahu.

98 plnenie v závažných prípadoch

V prípade závažných udalostí vyplácame poistné plnenie až v 98 % prípadov.

Ak stratíte svojho blízkeho, alebo sa váš zdravotný stav zmení natoľko, že sa zníži vaša schopnosť pracovať, či zostanete úplne závislí od pomoci druhých, oceníte stabilného partnera, ktorý sa o vás v ťažkých chvíľach postará.

Čo sú závažné poistné udalosti?

 • Čiastočná invalidita
 • Úplná invalidita
 • Kritické choroby (napr. rakovina, infarkt, mŕtvica)
 • Smrť
visual-2
visual-3

80 % plnenie v menej závažných prípadoch

V prípade menej závažných udalostí vyplácame poistné plnenie až v 80 % prípadov

Častejšie do života zasahujú menej závažné poistné udalosti, ktoré znamenajú dočasný výpadok vašich príjmov, a preto je naším cieľom odbremeniť vás od finančných starostí, aby ste sa mohli plne sústrediť na liečbu vášho zdravotného stavu.

Čo sú menej závažné poistné udalosti?

 • Liečenie úrazu
 • Trvalé následky spôsobené úrazom
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia

Kedy nevyplácame plnenie

Prvoradá je vaša spokojnosť, napriek tomu existujú situácie, kedy poistné plnenie nevyplácame:

 • Nesplnenie poistných podmienok
 • Podvod
 • Úmyselne spôsobený úraz
 • Poistná udalosť sa stala pri páchaní trestného činu klientom
 • Nedoloženie potrebných dokladov
 • Ak sa udalosť stala pod vplyvom alkoholu alebo drog, je plnenie krátené
visual-2
visual-3

Ako rýchlo vyplácame poistné plnenie?

9 z 10 plnení vyplácame do 5 pracovných dní

Sme si vedomí, že človek, ktorého stretlo nešťastie, potrebuje finančné prostriedky čo najskôr. Preto vo viac ako 90 % prípadov vyplácame poistné plnenie do 5 pracovných dní po predložení všetkých potrebných dokumentov. V prípade, že je potrebné poistnú udalosť prešetriť, poistné plnenie vyplatíme v prípade kladného stanoviska najneskôr do 3 mesiacov od jej nahlásenia.

S NN máte rozsiahle poistné krytie

Poskytneme vám finančnú stabilitu aj v tých najťažších chvíľach:

 • Kryjeme až 67 diagnóz kritických chorôb, čo z nás robí jednotku na slovenskom trhu
 • Kryjeme takmer 400 vážnych a 57 drobných diagnóz úrazov
 • Pri vážnych komplikáciách úrazov vyplácame až trojnásobok dohodnutej poistnej sumy
 • Na základe pripodobnenia plníme aj pri diagnózach, ktoré nie sú uvedené v poistných podmienkach.
 • Vyplácame poistné plnenie aj v prípade teroristického útoku, čo nie je štandardom na slovenskom trhu.
visual-2

Kedy nám životné poistenie dokáže pomôcť?

Situácia Poistné plnenie
Pracovná neschopnosť Náhrada príjmu od 29. dňa pracovnej neschopnosti vo výške od  3 € až do 80 €/deň
Hospitalizácia Náhrada príjmu za každý deň strávený v nemocnici vo výške dennej dávky od 7 € až do 70 €
Úraz Jednorazové poistné plnenie za následky spôsobené úrazom od 1 700 € do 170 000 € alebo náhrada príjmu za každý deň liečenia úrazu od 5 € až do 70 € v závislosti od závažnosti úrazu
Invalidita Jednorazové poistné plnenie za invaliditu od 2 000 € do 200 000 €, alebo náhrada príjmu formou pravidelného dôchodku do výšky 300 €/mes.
Kritické choroby Jednorazové poistné plnenie v prípade stanovenia diagnózy od 2 000 € do 200 000 €
Smrť
Jednorazové poistné plnenie od 4 000 € do 300 000 €

Moje ŽP