NN Partner () Pridať do obľúbených

Rizikové životné poistenie 
NN Partner

Váš partner v ťažkých časoch

 • Poistenie, ktoré môžete upravovať podľa svojich aktuálnych potrieb
 • So zľavami pri navýšení poistnej ochrany a bez skrytých poplatkov
 • Unikátne doplnkové poistenia rizík s najčastejším výskytom na Slovensku

Rizikové životné poistenie NN Partner  (RZPN)

Čo s ním získate?

 • Flexibilné poistenie, ktoré si môžete upravovať podľa svojich potrieb
 • Istotu, ktorá vás bude sprevádzať počas celého života
 • Zabezpečenie úverov či hypotéky
 • Online prístup k poisteniu v službe WebKlient.
 • Vernostné bonusy počas celého roka.
 • V prípade úmrtia následkom dopravnej nehody vyplatíme jednorazovo 40 000 €.
 • Unikátne doplnkové poistenia na slovenskom trhu.

Viac informácií

Poradíme vám a zodpovieme na otázky.
 

 

Podrobnosti o produkte

 • Na jednej poistnej zmluve je možné poistiť až 7 osôb.
 • Poistnú ochranu si môžete nastaviť až do veku 75 rokov.
 • Veľký rozsah poistného krytia vo výbere doplnkových poistení pre každého poisteného. Naše doplnkové poistenia sú zamerané na zdravotné riziká, choroby či úrazy, ktoré Slovákov postihujú najviac.  Doplnkové poistenia je možné v čase meniť, čím získate poistenie šité priamo na vás.
 • Poistené osoby môžu byť dospelí aj deti, ktorí nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.
 • Možnosť nastaviť a kedykoľvek upraviť poistnú ochranu podľa aktuálnych potrieb.
 • V prípade závažnej choroby, úrazu či úmrtia získate vy alebo vaša rodina peniaze na úhradu finančných záväzkov.

Bonus

Poistné plnenie v prípade úmrtia v dôsledku dopravnej nehody

 • Ak nastalo úmrtie poisteného v dôsledku dopravnej nehody, určeným oprávneným osobám, osobám určeným v zmysle zákona alebo dedičom je vyplatený okrem dohodnutej poistnej sumy a aktuálnej hodnoty osobného konta, aj bonus vo výške 40 000 €. 
 • Pre všetkých klientov NN so životným poistením či doplnkovým dôchodkovým sporením sú prostredníctvom webového portálu www.nn.diagnose.me dostupné aj tieto prémiové lekárske benefity: 

 • Lekár na telefóne a konzultácie so špecialistami a koučmi 

Na telefónnom čísle 02/21 02 06 97 môžete bezplatne konzultovať s odborným zdravotníckym personálom akékoľvek otázky týkajúce sa vlastného zdravia, postupu liečby alebo vhodnosti liekov. Môžete sa tiež objednať na telefonické či Skype konzultácie s lekármi alebo koučmi z oblasti psychohygieny či výživy. 

 • Prednostné objednanie na MRI vyšetrenie
Ako klient NN nemusíte čakať, niekedy aj niekoľko mesiacov, na termín vyšetrenia pomocou magnetickej rezonancie. Stačí, ak sa objednáte online cez webový portál a vyšetrenie následne absolvujete prednostne. 
 • Druhý lekársky názor na stanovanú diagnózu

Nový odborný posudok od iného špecialistu znižuje riziko nesprávne určenej diagnózy alebo neúčinnej liečby. Svoju diagnózu a správnosť liečby si môžete nechať overiť u zahraničných špecialistov. Stačí elektronicky zaslať doterajšiu zdravotnú dokumentáciu a môžete získať druhý lekársky posudok. Viac informácií nájdete na Diagnose.me

Zľavy

Výšku zľavy získate v závislosti od výšky poistného za poistenie všetkých poistených osôb na poistnej zmluve.

 • Zľava 10% ak je výška mesačného poistného od 25 € do 49,99 €
 • Zľava 20% ak je výška mesačného poistného od 50 € do 69,99 €
 • Zľava 25% ak je výška mesačného poistného od 70 € a  viac
 • Ďalšiu zľavu z rizikovej zložky poistenia môžete získať i za frekvenciu platenia poistného (pri štvrťročnej platbe zľava 1 %, pri polročnej platbe zľava 1,5 %, pri ročnej platbe 4 %). 

Doplnkové poistenia

V Rizikovom životnom poistení NN Partner si môžete vybrať zo širokej ponuky doplnkových poistení a vytvoriť si tak poistenie na mieru, ktoré spĺňa vaše očakávania. V priebehu trvania poistenia si ich môžete prispôsobiť podľa aktuálnych potrieb a možností.

Vyberte si, ktoré doplnkové poistenia sa vás týkajú:

Odporúčané poistné sumy pre jednotlivé riziká 

Pri uzatváraní poistenia je dôležité správne nastaviť výšku jednotlivých poistných súm, ktoré vám v prípade poistnej udalosti vyplatíme. Poistná suma by mala byť nastavená tak, aby dokázala pokryť vaše existujúce finančné záväzky či nahradiť výpadok príjmu.

 • Práceneschopnosť: vykrytie čistého mesačného príjmu
 • Hospitalizácia: vykrytie čistého mesačného príjmu
 • Operácia v dôsledku choroby: min. ročný čistý príjem
 • Doba liečenia úrazu: vykrytie čistého mesačného príjmu
 • Úmrtie: min. 3 – násobok čistého ročného príjmu
 • Kritické choroby: min. ročný čistý príjem
 • Invalidita: min. 3 – násobok čistého ročného príjmu
 • Trvalé následky úrazu: až 1,5 – násobok čistého ročného príjmu

 

Vyberte si, ktoré doplnkové poistenia sa vás týkajú.

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Plan

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu.

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále doplnkových poistení.

Dokumenty k Rizikovému životnému poisteniu NN Partner

Moje ŽP