Podporované produkty

V súčasnosti môžete NN Servisný portál využívať k správe nasledujúcich produktov:

Dôchodkové sporenie

Životné poistenie

Ak využívate aj iné produkty NN Životnej poisťovne, v prehľade produktov bude zobrazený len ich názov.