Renta fond Euromix

Zameriava sa na vytváranie výnosov aktívnou správou portfólia dlhopisov a nástrojov peňažného trhu investovaním najmä minimálne 2/3 do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu vydaných emitentmi založenými v európskych štátoch a denominovaných v ich menách alebo v eurách. K týmto krajinám patria členské štáty Európskej únie (EÚ) a štáty ,ktoré sa považujú za európske vzhľadom na zemepisnú polohu. Dátum uvedenia: 1.9.2009

Rizikový profil fondu – 2. Minimálny odporúčaný investičný horizont 3-5 rokov.

Moje ŽP