Fond stredoeurópskych akcií

Investuje do akcií prostredníctvom fondu kolektívneho investovania NN (L) International Viségrad Equity, ktorý je denominovaný v EUR. NN (L) International Viségrad Equity  investuje do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Maximálne 10% majetku NN (L) International Viségrad Equity  môže byť investovaných do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku.

Dátum uvedenia: 1. 10. 2004

Rizikový profil fondu – 5. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP