Európsky fond dividendových akcií

Účelom tohto fondu je zvyšovať hodnotu investovaného kapitálu investovaním najmä do európskych akcií ponúkajúcich návratnosť, ktorá je vyššia ako trhový priemer eurozóny. Tento fond investuje na stálom základe 75% čistých aktív do európskych akcií (vrátane Islandu a Nórska) ponúkajúcich návratnosť, ktorá je vyššia ako trhový priemer eurozóny.

Dátum uvedenia: 1. 9. 2009.

Rizikový profil fondu – 5. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP