Dividendový akciový fond

Investuje do medzinárodných akcií, ktoré ponúkajú atraktívny dividendový výnos, prostredníctvom fondu kolektívneho investovania NN (L) Global High Dividend , ktorý je denominovaný v EUR. Cieľom fondu je poskytnúť dlhodobé zhodnotenie. Investície denominované v EUR môžu byť zabezpečené voči menovému riziku.

Dátum uvedenia: 1. 1. 2007.

Rizikový profil fondu – 5. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP