Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 30.09.2021: 267 754 249,68 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP