Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 31.12.2021: 275 634 416,76 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP