Finančné fondy životného poistenia

Sami sa rozhodnite, akým spôsobom sa budú vaše peniaze v investičnom životnom poistení zhodnocovať. Ak sa vaše investičné zámery zmenia, vašu novú investičnú stratégiu môžete zrealizovať kedykoľvek, podľa vlastného rozhodnutia.

Názov fondu Dátum aktualizácie Cena v EUR Denná zmena Výkonnosť
1 rok
(p.a)
Výkonnosť
2 roky
(p.a)
Výkonnosť
3 roky
(p.a)
Výkonnosť
celé obdobie
(p.a.)
Investičný
horizont

Moje ŽP