Predstavujeme novú ponuku finančných fondov od 5. 11. 2021. Nové portfólio je prehľadnejšie a má lepší potenciál dlhodobej výkonnosti

Investičné produkty, ako i celý finančný trh, patria k dynamickým sektorom, ktoré sa v čase menia a vyvíjajú. Naším cieľom je, aby boli naše produkty ľahko zrozumiteľné a prinášali potenciál dlhodobého zhodnotenia. Navyše, NN Životná poisťovňa, a. s. (ďalej len „NN“) sa hrdo hlási k princípom trvalej udržateľnosti, čo prenáša aj do svojho podnikania.

Našou dlhoročnou ambíciou je neustále skvalitňovať ponúkané služby a posúvať starostlivosť o klientov vpred. Preto sme neváhali pristúpiť k výraznej obmene ponuky finančných fondov, určenej pre klientov životného poistenia spojeného s investovaním do finančných fondov (platí pre NN Smart a ostatné NN produkty predávané do 31. 12. 2019). 
Informácie o už uzavretých fondoch pre NN Smart a ostatné produkty životného poistenia, ktoré boli predávané do 31.12.2019, nájdete tu

 

 

Aké výhody prináša nová ponuka finančných fondov?

1. Jednoduchší výber

Našim klientom chceme aj naďalej ponúkať prehľadnú paletu finančných fondov, ktoré budú napĺňať ich individuálne očakávania v podobe dlhodobého zhodnotenia v závislosti na miere akceptácie rizika.

Optimalizované portfólio tvoria tri základné finančné fondy: 

NN Konzervatívny fond
NN Konzervatívny fond je určený pre konzervatívnych klientov, ktorí uprednostňujú istejší spôsob investovania a preferujú nižšiu mieru rizika s predpokladom nižšieho, ale stabilnejšieho výnosu. Odporúčame ho klientom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov, ktorých investičný horizont (obdobie, počas ktorého má klient záujem investovať svoje peňažné prostriedky), je minimálne tri roky.

Zoznam finančných fondov presunutých do NN Konzervatívneho fondu: Fond dlhopisov, Multifond, Renta fond Euromix, Garantovaný fond (neplatí pre produkt NN Smart Senior, kde sa finančný fond zrušil)

NN Vyvážený fond
NN Vyvážený fond je určený na strednodobé až dlhodobé investovanie klientov, ktorí tolerujú stredne vysoké riziko a uprednostňujú vyváženú mieru rizika s predpokladom zaujímavého výnosu.

Zoznam finančných fondov presunutých do NN Vyváženého fondu: Zmiešaný fond II

NN Dynamický fond

NN Dynamický fond je určený na dlhodobé investovanie (10 rokov a viac) klientov, ktorí akceptujú vysoké riziko kolísania hodnoty fondu a uprednostňujú šancu na výrazné zhodnotenie investície.

Zoznam finančných fondov presunutých do NN Dynamického fondu: Zahraničný zmiešaný fond, Zmiešaný fond Plus, Fond svetových akcií II, Fond stredoeurópskych akcií, Európsky fond dividendových akcií, Zmiešaný akciový fond, Dividendový akciový fond

2. Lepšia dlhodobá výkonnosť pre našich klientov

Tento cieľ budeme napĺňať prostredníctvom:

  • globálne diverzifikovaných investičných stratégií, v rámci ktorých bude možné investovať najmä do dlhopisov a akcií na rozvíjajúcich sa a rozvinutých trhoch. Globálne diverzifikované fondy tak, ako tomu bolo v minulosti, aj v ďalšom období majú v dlhodobom horizonte prinášať lepšie zhodnotenie v porovnaní s úzko profilovými stratégiami, ktoré majú obmedzenú možnosť investovania (a tým pádom menšej schopnosti reagovania na zmeny na finančných trhoch),
  • aktívnej správy – s cieľom dosiahnuť lepšiu výkonnosť finančných fondoch a zároveň aktívnymi krokmi prispievať k zmierneniu potenciálnych prepadov na finančných trhoch.

3. Spoločensky zodpovedné investovanie v trvalo udržateľnom prostredí

V NN nám záleží na našej komunite a budúcnosti nás všetkých. Preto sme sa rozhodli pri investovaní zohľadňovať aj princípy spoločenskej zodpovednosti a environmentálnej ochrany (ESG) a investovať vlastné aktíva a aktíva našich klientov predovšetkým v súlade s týmito princípmi. Naše investície smerujú do:

  • spoločností, ktoré sú zodpovedné voči nám všetkým,
  • spoločností, ktoré rovnako zohľadňujú trvalú udržateľnosť,
  • spoločností, ktoré neznečisťujú životné prostredie, neprevádzkujú hazardné hry, nevyrábajú zbrane a dodržiavajú základné ľudské práva,
  • spoločností, ktoré sa starajú o znižovanie spotreby energií, vody, produkcie odpadu a jeho triedenie, poskytujú dobré pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a podporujú projekty zamerané na rozvoj miestnych komunít.

Všetky vyššie uvedené faktory budú zohľadnené pri investovaní finančných prostriedkov našich klientov.
Veríme, že vás naša nová ponuka finančných fondov zaujme, rovnako ako i náš prístup k spoločensky zodpovednému investovaniu.

V prípade ďalších otázok vám odporúčame pozrieť si Poradňu s často kladenými otázkami TU.

Zoznam nových fondov

  

Názov fondu Dátum aktualizácie Cena v EUR Denná zmena Výkonnosť
1 rok
(p.a)
Výkonnosť
2 roky
(p.a)
Výkonnosť
3 roky
(p.a)
Výkonnosť
celé obdobie
(p.a.)
Investičný
horizont

 

  

Investičné stratégie

 

Moje ŽP