Celková hodnota fondov k 30.09.2017 : 248 328 552,59 €