Celková hodnota fondov k 31.05.2019 : 246 749 075,64 €