Celková hodnota fondov k 30.11.2017 : 251 045 659,20 €