Celková hodnota fondov k 31.07.2019 : 253 771 320,83 €