Celková hodnota fondov k 30.09.2019 : 253 279 018,95 €