Celková hodnota fondov k 30.11.2018 : 245 203 492,79 €