Celková hodnota fondov k 31.05.2017 : 246 191 100,16 €