Celková hodnota fondov k 30.09.2018 : 249 035 494,09 €