Celková hodnota fondov k 30.04.2017 : 244 621 667,36 €