Celková hodnota fondov k 31.01.2018 : 255 361 117,32 €