Celková hodnota fondov k 31.01.2019 : 243 838 299,75 €