Celková hodnota fondov k 31.01.2017 : 237 280 068,16 €