Celková hodnota fondov k 31.07.2017 : 246 443 184,94 €