Celková hodnota fondov k 28.02.2017 : 241 216 501,67 €