Celková hodnota fondov k 30.11.2019 : 254 191 651,27 €