Celková hodnota fondov k 31.07.2018 : 250 203 551,59 €