Celková hodnota fondov k 31.03.2019 : 248 267 088,14 €