Celková hodnota fondov k 31.12.2016 : 236 336 336,58 €