Celková hodnota fondov k 31.05.2018 : 247 058 604,07 €