Vyvážená stratégia

Zloženie stratégie pre poistné zmluvy uzatvorené (dátum podpisu) do 31.12.2017

20% Fond stredoeurópskych akcií
10% Fond svetových akcií II
60% Fond dlhopisov
10% Fond peňažných prostriedkov

Zloženie stratégie pre poistné zmluvy uzatvorené (dátum podpisu) od 1.1.2018

100% Zmiešaný fond II

Bližšie informácie k stratégii

Moje ŽP