Konzervatívna stratégia

Zloženie stratégie pre poistné zmluvy uzatvorené (dátum podpisu) do 31.12.2017

70% Fond dlhopisov
30% Fond peňažných prostriedkov

Zloženie stratégie pre poistné zmluvy uzatvorené (dátum podpisu) od 1.1.2018

100% Renta fond Euromix

Bližšie informácie k stratégii

 

Moje ŽP