Dynamická stratégia

Zloženie stratégie pre poistné zmluvy uzatvorené (dátum podpisu) do 31.12.2017

35% Fond stredoeurópskych akcií
35% Fond svetových akcií II
30% Fond dlhopisov

Zloženie stratégie pre poistné zmluvy uzatvorené (dátum podpisu) od 1.1.2018

100% Fond svetových akcií II

Bližšie informácie k stratégii

Moje ŽP