Vyvážená strategia životného cyklu

Vek poisteného
0-14 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-75
Fond svetových akcií 55% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
Fond dlhopisov 45% 45% 45% 45% 40% 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25%
Fond peňažného trhu 0% 0% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 45% 55% 60% 70%

 

Moje ŽP