Konzervatívna strategia životného cyklu

Vek poisteného
0-14 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-75
Fond svetových akcií 40% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 0%
Fond dlhopisov 40% 40%  40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 15%
Fond peňažného trhu 20% 20% 25% 30% 40% 45% 55% 60% 70% 75% 80% 85%

 

Moje ŽP