Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 28.02.2017 : 241 216 501,67 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP