Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 30.09.2019 : 253 279 018,95 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP