Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 30.11.2017 : 251 045 659,20 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP