Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 30.09.2017 : 248 328 552,59 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP