Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 31.01.2017 : 237 280 068,16 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP