Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 31.12.2016 : 236 336 336,58 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP