Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 31.05.2017 : 246 191 100,16 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP