Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 31.01.2018 : 255 361 117,32 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP