Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 30.04.2017 : 244 621 667,36 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP