Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 31.03.2018 : 248 393 596,52 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP