Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 30.11.2019 : 254 191 651,27 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP