Finančné fondy životného poistenia

Celková hodnota fondov k 31.07.2017 : 246 443 184,94 €

V uvedených výnosoch fondov sú započítané poplatky spojené s investovaním a za správu.

Moje ŽP