Doplnkové poistenia k
životnému poisteniu

Rozšírte svoje poistenie o vhodné doplnkové poistenie

  • Zabezpečte seba a svojich blízkych pred výpadkom príjmu
  • Vyberajte zo širokej ponuky krytia úrazov a choroby
  • Unikátne krytie rizík s najčastejším výskytom na Slovensku

Vyberte si, ku ktorým produktom životného poistenia chcete vidieť možnosti doplnkových poistení

Doplnkové poistenia k životným poisteniam:

 

Moje ŽP