Absolvenstká prax (RZ2Sa) Pridať do obľúbených

Absolventská prax

Úrazové poistenie počas absolventskej praxe

Úrazové poistenie absolventskej praxe

 • Chystáte sa na absolventskú prax?
 • Budete získavať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa dohodnutého Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny?
 • Chcete sa chrániť počas vykonávania absolventskej praxe?

Máme to, čo hľadáte! Rizikové životné poistenie NN Protect – krátkodobé úrazové poistenie počas absolventskej praxe, ktoré obsahuje balík fixne stanoveného poistenia bez zdravotného upisovania.

Prečo si uzatvoriť poistenie počas absolventskej praxe?

Každý absolvent, ktorý vykonáva prax u zamestnávateľa dohodnutého Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný si uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne absolventovi náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

Čo poistením absolventskej praxe získate? 

 • Poistenie na dobu počas výkonu absolventskej praxe za jednorazovú cenu 12,73 eur za celú dobu poistenia.
 • Balík úrazového poistenia s fixnou poistnou sumou a poistným.
 • Ochranu pre prípad, že pri výkone absolventskej praxe dôjde k úrazu.

Podrobnosti o produkte

 • Úrazové poistenie za jednorazovú cenu 12,73 eur za celú dobu poistenia.
 • Poistník a poistený je totožná osoba – absolvent, ktorý nastupuje na absolventskú prax.
 • Poistenie sa uzatvára len na presne vymedzenú dobu počas výkonu absolventskej praxe.
 • Za absolventa sa považuje občan mladší ako 26 rokov, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania štúdium v dennej forme pred menej ako dvomi rokmi a od ukončenia denného štúdia nemal pravidelné platené zamestnanie.
 • Absolventskú prax môže občan vykonávať len v odbore, ktorý vyštudoval na základe Dohody o absolventskej praxi medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Zamestnávateľom, ktorý absolventa zamestná, a to iba v tom prípade, ak je v evidencii Úradu práce vedený najmenej jeden mesiac.
 • Absolvent si uzatvára balík poistenia s fixnou poistnou sumou a poistným s nasledovným krytím:


Hlavné poistenie a pripoistenia Poistná suma    
v EUR
Poistné
v EUR
Rizikové životné poistenie NN Protect poistenie pre prípad smrti s bonusom 40.000 eur v prípade smrti úrazom pri dopravnej nehode 400 6,00
Pripoistenie smrteľného úrazu 3 300 1,48
Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 3 300 2,37
Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu 1 000 3,00
Spolu po aplikovaní zľavy   12,73

 

Príklad na poistné plnenie

Absolvent, ktorý má uzatvorenú Dohodu o vykonávaní absolventskej praxe vykonáva prácu kuchára v pizzerii. Náplňou práce je príprava denného menu a pizze.

Pri prenášaní horúcej polievky sa nešťastne pošmykol, spadol a prevrhol na seba celý hrniec polievky. Spôsobil si tak ťažké popáleniny oboch nôh, na ktorých mu po uzdravení zostali rozsiahle jazvy.

Poisťovňa mu po šetrení nároku na poistné plnenie vyplatila z Pripoistenia trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 40 % z poistnej sumy 3 300 eur. Vzhľadom na rozsah poranení mu poisťovňa vyplatila dvojnásobné plnenie, čo predstavuje sumu 2 640 eur.

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Smart

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále připoistení

Dokumenty na stiahnutie

K rizikovému životnému poisteniu NN Protect máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP